juni 14, 2024

Waterplan HHNK is nooit klaar

De afgelopen jaren mocht ik het waterplan maken. In het waterplan legt HHNK vast hoe ze de komende jaren werken en wat onze doelen zijn. Het waterplan is ook wel abstract, het is wat hoog over want uiteindelijk wil je kunnen inspelen op ontwikkelingen in ons gebied. Als je alles van tevoren vast legt, dan kan je niet inspringen in wat er gebeurd en dat willen we niet. Het plan is dus wat groots, de uitvoering van alles wat we doen, vind plaats in de gebieden waarin we werken en met u als inwoner of gebruiker van ons gebied. Omdat een landschap en water altijd in beweging is, is het waterplan eigenlijk ooit nooit echt klaar, het is een dynamisch plan waarin we ons steeds aanpassen aan een veranderende wereld.

U vindt het waterplan van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hier: https://www.waterplanhhnk.nl