april 15, 2024

Lezingen

100715 Peilschaal met cijfers 150 dpiDe mensen van Groen,Water&Land hebben in de afgelopen bestuursperiode meer dan zestig lezingen en themabijeenkomsten verzorgd: voor onze eigen achterban, voor dorpsraden, scholen, serviceclubs en vele andere organisaties. Zo informeren wij de inwoners van Noorderkwartier graag over het waterbeheer en over het werk van her hoogheemraadschap en GW&L. En daarnaast kunnen wij zo horen wat er leeft in de regio en welke problemen om extra aandacht vragen. De lezingen zijn gratis en kunnen aangevraagd worden via . Gelieve daarbij het volgende aan te geven:

  • Een datumvoorstel met tijden en programmavoorstel.
  • Locatie met adresgegevens
  • Contactpersoon met adresgegevens
  • Omschrijving doelgroep, aantallen e.d..
  • Aanwezigheid van scherm, beamer, laptop en andere faciliteiten.

 

Het programma voor de lezingen omvat onder andere de volgende onderwerpen:

 

Afbeelding 2 Afbeelding 3