Waterplatform Groen, Water & Land wil iedereen ontzettend bedanken

die op ons heeft gestemd en ons het vertrouwen heeft gegeven! 

“Ruim 425.000 Noord-Hollanders stemmen voor water”

De voorlopige uitslag van de verkiezing voor een nieuw bestuur voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is bekend. Groen, Water & Land behaalde gisteren veruit de meeste stemmen. De verkiezingen van 20 maart hadden in het Noorderkwartier, het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal plus Texel, een opkomstpercentage van 51,4%.

 Deze voorlopige uitslag is op partijniveau. De komende dagen worden de stemmen door de gemeenten op persoonsniveau geteld. Dan wordt ook bekend welke kandidaten met voorkeursstemmen zijn gekozen. De voorlopige verdeling is als volgt:

Lijst  Partij                                       Voorlopige zetelverdeling 2019    (Zetelverdeling 2015)

1       Groen, Water & Land                                   7                                   (4)

2       VVD                                                             3                                   (4)

3       Water Natuurlijk                                           3                                  (4)

4       CDA                                                             2                                   (4)

5       PvdA                                                            3                                   (3)

6       Natuurlijk Boeren, Burgers, Waterbelang    1                                  (2)

7       50PLUS                                                       2                                   (1)

8       AWP Niet politiek, wel deskundig                2                                   (1)

9       ChristenUnie                                               0                                   (0)


 

Groen, Water & Land (GW&L) is hét waterplatform in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal en één van de grote fracties in het algemeen en dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Politiek ongebonden en voor alle inwoners en organisaties die zich betrokken voelen bij het waterbeheer. Met respect voor alle belangen, van stedeling tot agrariër en van ondernemer tot recreant. Voor een robuust en toekomstbestendig watersysteem tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten en met een rechtvaardige belastingheffing.

Op de foto vlnr: Erna Sluis, Klazien Hartog, Leo Dickhoff, Mara Telkamp, Evelien van Roijen, Emmy Lamers, Arie Lap, Netty Zander, Marga Tollenaar, Stan Brouwer & Rob Veenman.

 

 

 

Deel dit