juli 17, 2024

Welkom

Groen, Water&Land (GW&L) is hét waterplatform in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, tot en met Texel. GW&L is de grootste fractie in het algemeen en dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Politiek geheel ongebonden en voor alle inwoners, bedrijven en organisaties die zich betrokken voelen bij het waterbeheer. Met respect voor alle belangen, van stedeling tot agrariër en van ondernemer tot recreant. Voor een robuust en toekomstbestendig watersysteem tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten en met een rechtvaardige belastingheffing.

GW&L is als waterplatform een actieve organisatie die het werk van het hoogheemraadschap nauwlettend volgt en aanstuurt. Met deskundige en kritische bestuurders, met lokale kennis en inzichten en met een actieve en betrokken achterban.

Zo kan GW&L de belangen, kennis en inzichten vanuit de regio en vanuit de achterban inbrengen bij het werk van het hoogheemraadschap. En andersom informeert GW&L de achterban en andere geïnteresseerden over het werk van het waterschap. Voor betrokken burgers en voor een betrokken hoogheemraadschap.

GW&L wil samen met u als inwoner of ondernemer, agrariër of recreant werken aan een doelgericht en slagvaardig hoogheemraadschap, met praktische oplossingen en beperkte kosten. Niet met papieren plannen, maar met een concrete en realistische aanpak. In samenwerking met alle betrokkenen. Niet met prestigieuze, grootschalige en kostbare projecten, maar met gewone en goedkope oplossingen.

Daarom heeft Groen, Water & Land een maatschappelijk actieve en betrokken achterban, met kennis van zaken.

Wil je meer weten van ons waterplatform, wordt dan lid van Groen, Water & Land of blijf op de hoogte en meld je aan via onze nieuwsbrief!