juli 17, 2024

Hoe we erfgoed inzetten om de klimaatverandering op te vangen..

Als liefhebber van monumenten heb ik het watererfgoed in mijn portefeuille zoals dat zo mooi heet. Ik ben er trots op dat we onze monumenten goed verzorgen, zij vertellen immers over de strijd van het water en het land. Het is ons erfgoed wat zichtbaar maakt waar we de strijd tegen het water wonnen. We wonen met zijn allen in de badkuip die Noord Holland is, en we moeten zorgen dat we altijd alert blijven en kijken naar de toekomst.

Om ook in de toekomst de grote piekbuien/clusterbuien op te kunnen vangen, hebben we een oud gemaal weer in gebruik genomen, het gemaal dient nu als een PLUS- bovenop het bestaande systeem. Bij een enorme grote bui, kan het gemaal weer meedraaien en zodoende de hoeveelheid water die er is, zo snel als mogelijk helpen afvoeren.

Klazien Hartog, portefeuillehouder Watererfgoed