juli 17, 2024

Valt er wat te kiezen?

Gelijktijdig met de verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart zijn er ook waterschapsverkiezingen. Maar waar kiezen we dan eigenlijk voor? Om mensen te informeren voordat ze naar de stembus gaan, is een website gelanceerd: www.waterschapsverkiezingen.info, verzorgd door het waterplatform Groen, Water & Land. Op deze site vindt u antwoorden op voordehandliggende vragen als: wat doen de waterschappen? Waarom zou ik moeten gaan stemmen? En: waarop kan ik gaan stemmen? Er zijn toch geen liberale, socialistische of christendemocratische dijken?

Het is dan ook logisch dat de waterschappen en de waterschapsverkiezingen worden vergeleken met de provincies en gemeenten en met hun verkiezingen. Maar de waterschappen hebben een geheel andere achtergrond, met een ander soort bestuur en met andere verkiezingen. De nieuwe website www.waterschapsverkiezingen.info geeft daarom de achtergronden van het waterschap zodat iedereen bewust en goed geïnformeerd zijn of haar stem kan uitbrengen. De website wordt binnen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gelanceerd door het waterplatform Groen, Water & Land.

Het is de taak van de waterschappen om te zorgen voor droge voeten en schoon water. Maar iedereen is daar wel voor, zodat er binnen het waterschapsbestuur maar in beperkte mate sprake is van principiële verschillen. Er zijn tenslotte geen liberale, socialistische of christendemocratische dijken, alleen dijken die op hoogte zijn. Waterschappen hebben bij wet slechts drie hoofdtaken (water keren, beheren en zuiveren) en het waterschapsbestuur besluit dan ook voornamelijk over praktische, uitvoerende zaken. Daarom hebben de waterschappen bestuurlijk een geheel andere structuur dan de gemeenten en provincies die zich mogen buigen over een breed scala aan maatschappelijke onderwerpen. In ons gebied is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het beherend waterschap.

‘Amsterdam staat op instorten’, kopten twee weken geleden de kranten. ‘Onderhoud is niet sexy. En dus investeerden de Amsterdamse bestuurders decennia lang liever niet in het behoud van kades en bruggen. Met desastreuze gevolgen’, aldus de Volkskrant. Het onderhoud van dijken en de bouw van gemalen is ook niet sexy en daarom zijn die taken bewust ondergebracht bij een aparte, functionele overheid met een eigen belastingstelsel: de waterschappen. Zo zorgen zij ervoor dat we in Nederland kunnen wonen en werken, met een langetermijnvisie en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Het waterschap is door de wetgever bewust niet ingericht als een representatieve democratie zoals Rijk, provincie en gemeente, maar als een interactieve waarborgdemocratie (Water op Orde, Raad voor het Openbaar Bestuur). Waterschapsbestuurders moeten dan ook waarborgen dat het waterschap zijn werkzaamheden goed verricht tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten en daarbij werkt het waterschap interactief, samenwerkend met Rijk, provincie en gemeente, met burgers en bedrijven. En dat zouden dan ook de criteria moeten zijn waarop de stemmers hun stem bepalen. Meer informatie is te vinden op de website www.waterschapsverkiezingen.info die op donderdag 21 februari gelanceerd wordt door het waterplatform Groen, Water & Land.