april 15, 2024

Onze kandidaten!

Nr 24: Sjaak Hoogendoorn (Waterland)

Nr 24: Sjaak Hoogendoorn (Waterland)

Ilpendam – Voormalig voorzitter van de Agrarische Natuurvereniging Water, Land & Dijken en biologisch melkveehouder. Klimaatverandering en bodemdaling hebben een steeds groter effect op de agrarische bedrijfsvoering en vragen dan ook alle aandacht van het hoogheemraadschap.

Nr 20: Vok Kay (Twisk)

Nr 20: Vok Kay (Twisk)

Twisk – Als oud-wethouder en veehouder altijd pleitbezorger geweest van goed waterbeheer, vaar- en schaatsroutes, visbeheer en meer, o.a. als voorzitter Dorpsraad Twisk en ILG commissie West-Friesland.

Nr 10: Peter Knook (Purmerend)

Purmerend – Geboren en getogen in de Purmer, 4,5 meter onder NAP en zoon van een akkerbouwer. Zeer bewust van goed waterbeheer dus. Met een uitstapje van 3 jaar naar Groet is Peter zijn hele leven Purmerend trouw gebleven. Zelfstandig ondernemer en als vrijwilliger actief als penningmeester bij Vereniging Historisch Purmerend en Stichting Hospice het Thuis van Leeghwater in de Middenbeemster. Daarnaast is Peter inmiddels 14 jaar voorzitter van Musical & Operette Purmerend. Peter kiest voor Groen Water & Land vanwege de historie. ‘Purmer Belang’ ligt mede ten grondslag aan oprichting van GW&L. Daarnaast spreekt het ontbreken van politieke kleur Peter aan. Peter is financieel en bedrijfskundig onderlegd en zal actief bijdragen aan een praktische en transparante organisatie die zegt wat zij doet en doet wat zij zegt in het belang van alle Noord-Hollanders.

Nr 15: Netty Zander (Schagen)

Schagen – Kreeg in 2017 een koninklijke onderscheiding voor haar maatschappelijke inspanningen, o.a. voor het Westfries Genootschap en het educatieve werk over de Westfriese Omringdijk, waterbeheer en meer.

Nr 32: Pim de Herder (Hollands Kroon)

Hollands Kroon – Architect, raadslid in de gemeente Hollands Kroon en zeer deskundig en betrokken bij de dijkverzwaring Den Oever en de Afsluitdijk.

Nr 25: Emmy Lamers – Kuiper (Heemskerk)

Heemskerk – Mijn naam is Emmy Lamers. Ik ben bij de vorige waterschapsverkiezingen op de kieslijst beland. De campagne “water zoekt vrouw” sprak mij zeer aan. En het is super dat er zoveel vrouwen op de lijst van Groen, water, Land staan!!
Ook ik sta deze verkiezingen weer op de lijst. Ik ben de fractievoorzitter van Heemskerk Lokaal, een politieke lokale partij die de laatste verkiezingen een mega winst in zetels had. Daarnaast maak ik ook deel uit van het bestuur van het Kennispunt Lokale Politieke Partijen. Ook via deze weg is er een link met de waterschappen. Water, in de breedste zin van het woord, maakt steeds meer deel uit van ons leven. Daarbij geen politiek bedrijven maar zorgen voor praktische uitvoering. Ons land ligt nu eenmaal laag, onder de zeespiegel. En dat kan risico’s met zich meebrengen. Daarom wordt er bv ook samengewerkt met de Veiligheids Regio Kennemerland (VRK) om de mogelijke risico’s in kaart te brengen en eventuele rampscenario’s vóór te zijn.

Ga daarom stemmen op 15 maart stemmen Groen, Water, Land.

Nr 14: Daniel Groot (Den Helder)

Den Helder – Ondernemer in de offshore en maatschappelijk zeer actief in Den Helder. Oprichter van ‘Vrienden van Den Helder’.

Nr 28: Ayham Bayzid (Wormerland)

Nr 28: Ayham Bayzid (Wormerland)

Wormer – Heeft als logistiek medewerker van Artsen zonder Grenzen de gevolgen van overstromingen en het gebrek aan water wereldwijd ervaren. Als voorzitter van het Natuurcollectief Noord-Holland en met zijn zorgboerderij Saens Groen nu nauw betrokken bij het particulier natuurbeheer.

Nr 21: Emmy Kroese – Visser (Stede Broec)

Stede – Broec Mijn naam is Emmy Kroese-Visser en ik werk in de gemeente Medemblik als
privacy officer. Groen Water en Land spreekt mij vooral aan, omdat er geen
politieke kleur aanhangt.
Opgegroeid in Westfriesland betekent veel spelen in en bij het water en nog
steeds vaar ik met plezier door de sloten en naar het Streekbos. Water is
voor iedereen belangrijk en de zorg om droge voeten te houden groot.
Het gaat nu goed en om deze situatie te behouden kan je kiezen voor
waterplatform Groen, Water  & Land, dan blijven ze de grootste partij om ook
jou belangen te behartigen!

Nr 30: Bart Slooten (Koedijk)

Nr 30: Bart Slooten (Koedijk)

Koedijk – Molenaar van de Grebmolen en oud-waterschapsbestuurder. Daarnaast betrokken bij de stichting Johannes Bos (de stellingmeelmolen De Gouden Engel) en de Westfrriese Molen en de Molenstichting Zeevang.

Nr 35: Renie van Aartrijk (Koggenland)

Avenhorn – Water! Mijn hele jonge leven heeft zich rondom water afgespeeld. Geboren aan de Zaan! Jaren lid geweest van de waterpadvinderij met de boten in het Westzijderveld. Het water had toen geen bijzondere betekenis voor me, het was er gewoon en ik genoot ervan. Al langere tijd echter wordt het gebruik en beheer van ons water steeds belangrijker. Het veiligheidsaspect speelt een steeds grotere rol. Zijn onze dijken hoog genoeg om veilig te kunnen wonen en werken. Hebben we straks wel genoeg water voor onze landbouw en voor onszelf? Het tempo van veranderingen in het klimaat zorgt ervoor dat we allemaal de noodzaak van waterbeheer zijn gaan inzien. Daarom zullen we nu plannen moeten maken en uitvoeren. Met wie kunnen we dat beter doen dan met de Waterschappen? Daarom wil ik mij als lijstduwer inzetten. Breng uw stem uit!

Nr 18: Rino Zonneveld (Castricum)

Castricum – Als vrijwilliger actief in de Stichting Oud-Castricum als vrijwilliger archeologie, landschapskenner en bestuurslid, betrokken bij Stichting Oer-IJ en bestuurslid afdeling 9 van Archeologische Werkgemeenschap Nederland.

Nr 45: Ellen Kerk – Webbe (Heerhugowaard)

Nr 45: Ellen Kerk – Webbe (Heerhugowaard)

Heerhugowaard – Groene tuinvrouw! Als hovenier nauw betrokken bij de realisatie van een klimaatbestendige en groene omgeving.

Nr 37: Eva Stache (Oostzaan)

Oostzaan – Architect, PhD onderzoeker en op dit moment bezig met een promotieonderzoek naar klimaatbestendig bouwen aan de TU Delft. Expert Klimaatbestendige steden en Stedenbouw en Architecture

Nr 34: Jan Klaver (Medemblik)

Nr 34: Jan Klaver (Medemblik)

Medemblik – Akkerbouwer, oud-hoofdingeland en schouwmeester Waterschap West-Friesland en docent landbouwonderwijs.

Nr 44: Ton Smit (Assendelft)

Nr 44: Ton Smit (Assendelft)

Assendelft – Maatschappelijk zeer actief, o.a. met biodiversiteit, stedelijk groen, bloemrijke akkerranden en kinderen. ,,Ik ben Ton Smit al 77 jaar oud maar nog steeds bevlogen met de natuur en alles wat daar mee te maken heeft. Daarom sta ik op de kies lijst van G,W&.  Ik maak mee zorgen over het milieu, want daar gaat het slecht mee. Niet alleen om het klimaat maar ook om de kwaliteit van water en grond. Daarom vindt ik dat het radicaal anders moet gaan door op een natuurlijk manier te gaan werken in de landbouw o.a. door het afschaffen van kunstmest. Maar ook de mobiliteit en de industrie moet minder en schoner. Ik maak me ook zorgen om de waterkwaliteit, ik weet nog hoe helder het water was toen ik jong was. Dus stem op onze partij dan gaan we daar mee aan de slag.

Nr 27: Donja Wagenaar (Hollands Kroon)

Nr 27: Donja Wagenaar (Hollands Kroon)

Hollands Kroon – Oud medewerker van het hoogheemraadschap en actief zwemmer in open water en organisator van zwemwedstrijden zoals Swimm to fight Cancer.

Nr 16: Eric Zwijnenberg (Alkmaar)

Alkmaar – Molenaar van de Wimmenumermolen en oud-docent Hogeschool InHolland. Zeer actief in de molenwereld en daarom door Hare Majesteit Prinses Beatrix onderscheiden met de ‘Zilveren Anjer’.
Eric Zwijnenberg, geb. 1946, eigenaar en molenaar van de Wimmenummermolen in Egmond aan den Hoef en daarmede sinds 1967 betrokken bij de waterhuishouding. Oud-docent natuurkunde Hogeschool InHolland. Van jongs af aan zeer actief in de molenwereld met bestuursfuncties bij verschillende stichtingen en verenigingen, waaronder De Hollandsche Molen, Het Gilde van Vrijwillige Molenaars (medeoprichter) en de Zijper Molens. Ridder in de orde van Oranje-Nassau en onderscheiden met de ‘Zilveren Anjer’.
Medeauteur van diverse publicaties over molens, waaronder Molengids Noord-Holland (2004), het boek “Molens” van De Hollandsche Molen (2007 en 2022), het Noord-Hollands Molenboek (2007), Weidemolens in Noord-Holland (2013), Molengerelateerde straat- en plaatsnamen in Nederland (2015), “Molens moeten draaien” (50 jaar Gilde van Vrijwillige Molenaars, 2022) en de molenscheurkalender 2023.
Houdt regelmatig lezingen over molens en hun rol bij de watergeschiedenis van Noord-Holland.
Geïnteresseerd in lokale historie, cultuurhistorie, behoud erfgoed, gevolgen klimaatverandering, de ‘waterbestendigheid’ van Nederland, zonne- en windenergie, techniek. In bezit van twee oldtimers.
Doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen

Nr 31: Ineke Stolk – Beertsen (Enkhuizen)

Enkhuizen – Ik woon in Enkhuizen en ga mee in de visie van Groen, Water & Land, dat ‘er geen liberale, socialistische of christendemocratische dijken zijn’ en dat ‘het hoogheemraadschap moet besturen op basis van praktische en functionele uitgangspunten, niet op basis van ideologische discussies of politieke kleuring’.

Nr 40: Peter Heeremans (Castricum)

Nr 40: Peter Heeremans (Castricum)

Akersloot – Als molenaar van de poldermolen De Dog nauw betrokken bij het waterbeheer, waarover hij ook graag vertelt aan alle passanten.

Nr 43: Els Kops (Edam – Volendam)

Nr 43: Els Kops (Edam – Volendam)

Edam – Oud- docent Land- en tuinbouwonderwijs.

Nr 47: Nicole Taffijn (Heerhugowaard)

Nr 47: Nicole Taffijn (Heerhugowaard)

Heerhugowaard – Bedrijfsadministrateur en organiseert wandelingen door de vrije natuur.

Nr 26: Jan Roelofsen (Huisduinen)

Nr 26: Jan Roelofsen (Huisduinen)

Huisduinen – Een ervaren bestuurder op provinciaal, regionaal en plaatselijk , o.a. als voorzitter Stichting Strandexploitatie Noordkop, oud-directeur Regio VVV Kop van Noord-Holland bestuurslid Huisduiner Belang.

Nr 33: Marga Tollenaar (Hollands Kroon)

Winkel – Iedereen heeft  zijn  eigen verantwoordelijkheid en kan een bijdrage  leveren ten aanzien van het beheer van het water in onze mooie provincie Noord-Holland boven het  IJ.
Persoonlijk geniet ik daarvan tijdens mijn vele tochten door Noord-Holland op de  racefiets. Dan valt op hoe gevarieerd het landschap is en  hoe in elke regio een  uniek beheer van het water noodzakelijk is. Ook valt mij als fysiotherapeute op dat de natuur voor veel  mensen van groot belang is  om te  bewegen en te sporten langs en op het  water. Ook aan dit sportieve- en  recreatieve belang  van de dijken, meren en vaarten besteed Groen, Water en Land, waar  mogelijk aandacht.
We moeten er voor  zorgen  dat we alle bijzondere ( weers-) omstandigheden kunnen weerstaan en op alle scenario’s zijn voorbereid.
Het is van belang  om zorgvuldig en zuinig om te gaan met water en de  juiste  keuzes te maken.
Met praktische maatregelen en gebruikmaking van alle beschikbare  kennis en techniek uit  het  verleden,  heden en toekomst , kunnen we de juiste beslissingen  nemen. Ik woon in de gemeente Hollands Kroon en werk in Amsterdam. Zodoende voel ik  mij  betrokken bij  onderwerpen die  zowel de stad als het platteland aangaan. De belangen van alle bewoners en bedrijven binnen het waterschap moeten worden behartigd. Daar wil ik  mij graag voor  inzetten.

Nr 46: Peke Kuiken (Edam)

Nr 46: Peke Kuiken (Edam)

Edam – Oud-docent Land- en Tuinbouwonderwijs en betrokken bij de Stadskrant.

Nr 41: Rita Melk – Dijkhuizen (Koog aan de Zaan)

Nr 41: Rita Melk – Dijkhuizen (Koog aan de Zaan)

Koog aan de Zaan – Voorzitter Kontakt Milieubeheer Zaanstreek en actief binnen de natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en het Zaans Natuur- en Milieucentrum.

Nr 50: Gerrie Groot (Heerhugowaard)

Nr 50: Gerrie Groot (Heerhugowaard)

Heerhugowaard – Werkzaam in de zuurkoolindustrie en oud-hoofdingeland van het hoogheemraadschap. Maatschappelijk zeer actief in De Noord.

Nr 13: Milja van Rijwijk (Hoorn)

Nr 13: Milja van Rijwijk (Hoorn)

Hoorn – Maatschappelijk actief, betrokken bij de klimaatveranderingen en haalde daarom zelf, samen met de wethouder van Hoorn, de eerste tegel uit haar tuin.