februari 6, 2023

Onze kandidaten!

1. Rob Veenman

Wijdewormer – Momenteel hoogheemraad (dagelijks bestuurder) en loco-dijkgraaf van het hoogheemraadschap en als portefeuillehouder verantwoordelijk voor het visbeleid, waterrecreatie, zwemwaterkwaliteit, stedelijk water en meer. Strijdt al heel lang voor rechtvaardige waterschapsbelastingen.

2. Klazien Hartog

Zaandam – ,,Mijn ouderlijk huis staat aan de Zaan, of eigenlijk ‘in’ de Zaan in Zaandam. Het is de plaats waar ik voor het eerst de kracht van water leerde kennen en er tegelijkertijd ook heel veel plezier mee- en aan beleefde. Het varen met bootjes op de Zaan, de golven tegen het huis als het stormde, maar ook de vervuiling van alles wat er voorheen in het water geloosd werd.” Ik heb van water leren houden, maar ook geleerd dat schoon water en veilig wonen niet zo vanzelfsprekend zijn als het lijkt. Tijdens mijn reizen heb ik gezien hoe ontwrichtend watertekorten en watervervuiling zijn. Dat is voor mij de reden geweest om mij in te zetten voor het waterbeheer in Nederland.
We hebben in Nederland een prachtig systeem met waterschappen die een eigen functionele taak hebben: schoon water & veiligheid. Dat is niet vanzelfsprekend, daar moeten we met elkaar hard aan werken, elke dag opnieuw. Ik ben er trots op dat ik samen met mijn fractiegenoten van het waterplatform Groen, Water & Land (GWL) binnen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  (HHNK) mijn steentje kan bijdragen. Wil je meer lezen over mij, klik dan hier: Klazien Hartog

3. Arie Lap

Texel – Bloembollenteler en al jarenlang met grote betrokkenheid en kennis van zaken actief binnen de waterschappen, binnen het waterschap Texel, Hollands Kroon en nu Noorderkwartier.

4. Philippine Brouwer – Stam

Uitgeest – Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en gespecialiseerd in de Wet Natuurbescherming. Als dochter van een vissersman en opgegroeid in Egmond aan Zee vormt water de rode draad in haar leven.

5. Leo Dickhoff

Heerhugowaard – Is voor de lokale partij HOP acht jaar wethouder van Heerhugowaard geweest en als zodanig ook betrokken bij het landelijk waterbeheer (RBO Rijn-West). Daarnaast o.a. voorzitter geweest van het Recreatieschap Geestmerambacht.

6. Evelien van Roijen

Julianadorp – In 2008 vanuit de Nederlandse Vrouwen Raad betrokken bij de start van ‘Water zoekt Vrouw’, samen met de oud-minister van Verkeer & Waterstaat Karla Peijs. Internationaal betrokken bij het project Women, Water and Leadership en vele projecten om vrouwen in ontwikkelingslanden te ondersteunen.

7. Theo Breedijk

Heemskerk – Sinds 1970 actief binnen de Hengelsportvereniging Het Snoekje in Heemskerk en binnen de Sportvisfederatie MidWest Nederland. En als zodanig nauw betrokken bij de onderhoud van het stedelijk water.

8. Erna Sluis

West – Graftdijk – Jurist, gespecialiseerd in verantwoord bestuur en fanatiek watersporter, o.a. zwemmend en zeilend en maatschappelijk breed actief.

9. Sjaak Hoogendoorn

Ilpendam – Voorzitter van de Agrarische Natuurvereniging Water, Land & Dijken en biologisch melkveehouder. Klimaatverandering en bodemdaling hebben een steeds groter effect op de agrarische bedrijfsvoering en vragen dan ook alle aandacht van het hoogheemraadschap.

 

10. Hannelore Speelman

Schoorl – Directeur Zorgboerderij Noorderhoeve en als zodanig verantwoordelijk voor het beheer van de waterberging ‘Over ‘t Hek’. Door optimale samenwerking tussen waterbeheer, landbouw, natuur en recreatie is deze waterberging een groot succes geworden en ben ik iedere dag weer trots op de maatschappelijke betekenis ervan!

11. Vok Kay

Twisk – Als oud-wethouder en veehouder altijd pleitbezorger geweest van goed waterbeheer, vaar- en schaatsroutes, visbeheer en meer, o.a. als voorzitter Dorpsraad Twisk en ILG commissie West-Friesland.

12. Mara Telkamp

12. Mara Telkamp

Hoorn – Mara (17) is, samen met Stan (18), de jeugdwaterschapper van Groen, Water & Land. Vindt het supergaaf om zo ook vorm te geven aan de toekomst waarover nu de beslissingen worden genomen.

13. Stan Brouwer

Hoorn – Stan is, samen met Mara, via school in contact gekomen met het waterschap en vindt het heel interessant om mee te denken en te praten over de problemen waarmee het waterschap te maken heeft.

14. Florence Eijck

Castricum – Wil zich met een brede ervaring in het openbaar bestuur, o.a. als gemeentesecretaris van Uitgeest en Uithoorn, inzetten voor een adequate aanpak van de klimaatverandering.

15. Peter Knook

Purmerend – Als zoon van een akkerbouwer opgegroeid met aandacht voor het waterbeheer, maatschappelijk heel actief binnen historische vereniging, hospice en operettevereniging.

16. Netty Zander

Schagen – Kreeg in 2017 een koninklijke onderscheiding voor haar maatschappelijke inspanningen, o.a. voor het Westfries Genootschap en het educatieve werk over de Westfriese Omringdijk, waterbeheer en meer.

17. Pim de Herder

Hollands Kroon – Architect, raadslid in de gemeente Hollands Kroon en zeer deskundig en betrokken bij de dijkverzwaring Den Oever en de Afsluitdijk.

18. Emmy Lamers

Heemskerk – Actief als fractievoorzitter Heemskerk Lokaal en enthousiast om meer vrouwen in het waterschapsbestuur te krijgen.

19. Daniel Groot

Den Helder – Ondernemer in de offshore en maatschappelijk zeer actief in Den Helder. Oprichter van ‘Vrienden van Den Helder’.

20. Anneke Out

Edam – Als melkveehouder nauw betrokken bij het waterbeheer, deel uitgemaakt van de adviesgroep Markermeerdijken, lokaal actief in de waterschapsvereniging Purmer Belang, lid Raad van Bestuur CONO Kaasmakers en 15 jaar actief geweest in LTO Groot Waterland.

21. Ayham Bayzid

21. Ayham Bayzid

Wormer – Heeft als logistiek medewerker van Artsen zonder Grenzen de gevolgen van overstromingen en het gebrek aan water wereldwijd ervaren. Als voorzitter van het Natuurcollectief Noord-Holland en met zijn zorgboerderij Saens Groen nu nauw betrokken bij het particulier natuurbeheer.

22. Emmy Kroese

Stede Broec – Juridisch medewerker, privacy officer en secretaris van een bezwaarschriftencommissie.

23. Bart Slooten

23. Bart Slooten

Koedijk – Molenaar van de Grebmolen en oud-waterschapsbestuurder. Daarnaast betrokken bij de stichting Johannes Bos (de stellingmeelmolen De Gouden Engel) en de Westfrriese Molen en de Molenstichting Zeevang.

24. Renie van Aartrijk

24. Renie van Aartrijk

Avenhorn – Opgegroeid op en langs het water met de boten van de waterpadvinderij. Nu actief binnen Vrouwen van Nu.

25. Rino Zonneveld

25. Rino Zonneveld

Castricum – Als vrijwilliger in de de archeologie heel actief in de Stichting Oud-Castricum, de Stichting Oer-IJ, de Archeologische Werkgemeenschap Nederland en meer.

26. Ellen Kerk

Heerhugowaard – Als hovenier nauw betrokken bij de realisatie van een klimaatbestendige en groene omgeving.

27. Jan Steenis

27. Jan Steenis

Schagen – Weg- – en waterbouwkundige, stond mede aan de basis van het Masterplan ‘Water voor Texel’.

28. Eva Stache

28. Eva Stache

Oostzaan – Architect en op dit moment bezig met een promotieonderzoek naar klimaatbestendig bouwen aan de TU Delft

29. Jan Klaver

29. Jan Klaver

Medemblik – Akkerbouwer, oud-hoofdingeland en schouwmeester Waterschap West-Friesland en docent landbouwonderwijs.

31. Ton Smit

31. Ton Smit

Assendelft – Maatschappelijk zeer actief, o.a. met biodiversiteit, stedelijk groen, bloemrijke akkerranden en kinder- en schooltuinen en daarom ook vrijwilliger van het jaar in Zaanstad.

32. Donja Wagenaar

32. Donja Wagenaar

Hollands Kroon – Oud medewerker van het hoogheemraadschap en actief zwemmer in open water en organisator van zwemwedstrijden zoals Swimm to fight Cancer.

33. Eric Zwijnenberg

33. Eric Zwijnenberg

Alkmaar – Molenaar van de Wimmenumermolen en oud-docent Hogeschool InHolland. Zeer actief in de molenwereld en daarom door Hare Majesteit Prinses Beatrix onderscheiden met de ‘Zilveren Anjer’.

34. Ineke Stolk – Beertsen

34. Ineke Stolk – Beertsen

Enkhuizen – Actief in de buurt, de gemeente en omdat vrouwen ook een belangrijke rol kunnen spelen binnen het waterschap, ook binnen het hoogheemraadschap.

35. Peter Heeremans

35. Peter Heeremans

Akersloot – Als molenaar van de poldermolen De Dog nauw betrokken bij het waterbeheer, waarover hij ook graag vertelt aan alle passanten.

36. Els Kops

36. Els Kops

Edam – Oud- docent Land- en tuinbouwonderwijs.

37. Nico Brinkman

37. Nico Brinkman

Andijk – Wil als beheerder van het Poldermuseum in Andijk de mensen meer water- en klimaatbewust maken en is daarom druk bezig om het museum verder te ontwikkelen tot een Centrum voor Water.

38. Nicole Taffijn

38. Nicole Taffijn

Heerhugowaard – Bedrijfsadministrateur en organiseert wandelingen door de vrije natuur.

39. Jan Roelofsen

39. Jan Roelofsen

Huisduinen – Een ervaren bestuurder op provinciaal, regionaal en plaatselijk , o.a. als voorzitter Stichting Strandexploitatie Noordkop, oud-directeur Regio VVV Kop van Noord-Holland bestuurslid Huisduiner Belang.

40. Maja Jonker

40. Maja Jonker

Zeevang – ICT-deskundige en actief in het lokaal bestuur.

41. Johan Klaver

41. Johan Klaver

Wormer – Melkveehouder en penningmeester Waterschapsvereniging.

 

42. Marga Tollenaar

42. Marga Tollenaar

Winkel – Heeft als kanoster vele sloten en plassen bevaren en weet als oedeemtherapeute alles van de vochthuishouding in het menselijk lichaam.

43. Kees Olie

43. Kees Olie

Oostzaan – Milieuchemicus en oud-waterschapsbestuurder

44. Gerda Laan

44. Gerda Laan

Wijdewormer – Actief in de Contactcommissie Wijde Wormer.

45. Peke Kuiken

45. Peke Kuiken

Edam – Oud-docent Land- en Tuinbouwonderwijs en betrokken bij de Stadskrant.

46. Rita Melk

46. Rita Melk

Koog aan de Zaan – Voorzitter Kontakt Milieubeheer Zaanstreek en actief binnen de natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en het Zaans Natuur- en Milieucentrum.

47. Gerrie Groot

47. Gerrie Groot

Heerhugowaard – Werkzaam in de zuurkoolindustrie en oud-hoofdingeland van het hoogheemraadschap. Maatschappelijk zeer actief in De Noord.

48. Milja van Rijwijk

48. Milja van Rijwijk

Hoorn – Maatschappelijk actief, betrokken bij de klimaatveranderingen en haalde daarom zelf, samen met de wethouder van Hoorn, de eerste tegel uit haar tuin.