juni 14, 2024

Alle tuinen groen: Gemeente Edam-Volendam doet mee aan Operatie Steenbreek

Gemeente Edam-Volendam heeft zich recent aangesloten bij de landelijke publiekscampagne van Operatie Steenbreek. Het doel van deze actie is het tegengaan van de verstening in de tuin en bewoners bewust maken van de nadelige gevolgen van deze verstening. Denk hierbij aan de afbreuk van de biodiversiteit en aan klimaatverandering.

Nu het aantal hevige hoosbuien meer en meer toeneemt, kampen we steeds vaker met wateroverlast. Door de vele verhardingen komen riolen onder druk te staan en lopen straten over. Met allerlei nadelige gevolgen van dien, maar bovenal een flinke financiële schade.

Minder groen in de tuin betekent minder vogels, vlinders, bijen en andere dieren, dus meer groene tuinen leveren een goede bijdrage aan de natuur.

Tijd voor actie dus

Voorzitter Wout Veldstra van Operatie Steenbreek: ‘Als je je bedenkt dat Nederland ongeveer 84.000 voetbalvelden aan oppervlakte tuinen kent en daarvan 44%  grotendeels vol met tegels of grind liggen, dan ligt daar een enorme uitdaging.’

Geen tijd

Opvallend is dat mensen een bloeiende tuin vele malen mooier vinden dan een verharde tuin, maar denken daar geen tijd voor te hebben. Veldstra: ‘Met Operatie Steenbreek laten we zien dat er tal van mogelijkheden zijn voor een groene tuin. Ook die weinig onderhoud vergen.’

De  acties van Operatie Steenbreek zijn er dus op gericht om het bewustzijn te vergroten en bewoners te ondersteunen bij de vergroening van hun tuin. Meer informatie is te vinden via www.operatiesteenbreek.nl