mei 27, 2024

Rompslomp?

De Telegraaf (15-11-2011)

De angst regeert als het gaat om het onderbrengen van taken en bevoegdheden van de waterschappen bij provincies en gemeenten. Deels belemmeren politieke partijen dit, omdat deze bestuursorganen voor waterbeheer nu eenmaal een veilige vluchtheuvel vormen voor het eigen kader, anderzijds is de eenzijdige en conservatieve lobby van de Unie van Waterschappen sterk genoeg om veranderingen tegen te houden.

Bron: De Telegraaf 

Meer efficiëntie wordt met de opheffing van de waterschappen bereikt, alhoewel de omvang van de besparing van een half miljard euro wordt betwist.

 

De bijbehorende waterschapsverkiezingen zijn al tijden een aanfluiting. Telkens weer draaien die uit op een dramatisch lage deelname van de burgers, die nauwelijks geïnteresseerd zijn in het bestuurlijke wel en wee van de waterschappen.
De bevlogenheid van de ingelanden en dijkgraven staat haaks op die van de samenleving, die slecht op de hoogte is van wat de in zichzelf gekeerde waterschappen precies doen. Burgers willen beslist geen natte voeten, maar hoe de overheid dit precies regelt is voor velen bijzaak.
Wat wel kan worden gemist is de bestuurlijke rompslomp en de bureaucratie. Dan is het beter om de twee andere bestuurslagen, de gemeenten en de provincies, te versterken met de taken van deze waterschappen. Dat vergroot ook hun bestaansrecht en versimpelt de bestuurlijke praktijk.

Sjuul Paradijs