juni 14, 2024

Molens blijven bij HHNK

Noordhollands Dagblad (19-05-2011)  

Edam – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier houdt zijn laatste negentien poldermolens toch in bezit. Ze worden niet ondergebracht in een nieuwe stichting.

Na bijna uur was dit gisteravond het resultaat van een roerige vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap. Uiteindelijk besloot het dagelijks bestuur – dijkgraaf en hoogheemraden – het voorstel in te trekken om de molens af te stoten. Daarmee blijft het waterschap eigenaar van dit cultuur-historisch erfgoed.

Met het verrassende besluit van het dagelijks bestuur boekte het comité ’Be-Houd molens bij Hoogheemraadschap’ succes. De actiegroep haalde een ongekend groot aantal handtekeningen op. Dat bleken er uiteindelijk 11.000 te zijn. Voorzitter Jaap IJff van het aanbevelingscomité overhandigde het resultaat van de actie gisteravond aan dijkgraaf Luc Kohsiek. Hij deed dat samen met de 10-jarige Lars Zandbergen, de jongste actievoerder.

Aanvankelijk leek het voorstel tot afstoten gisteravond weinig voor gevaar voor het dagelijks bestuur te lopen. Dat veranderde gaandeweg toen bleek dat hoogheemraad Klaas Schaafsma niet op alle vragen een antwoord had. Vooral twijfels over het lot van de molens in de verdere toekomst kon hij niet wegnemen. Ook nut en noodzaak bleven onduidelijk voor veel bestuurders. Schaafsma is in het dagelijks bestuur de man van de financiën. Alle onzekerheden waren voor de fractie Groen Waterland, onder aanvoering van Klazien Hartog, reden om met een amendement te komen. 

Dit voorstel werd gesteund door een krappe meerderheid en riep op tot een onderzoek naar voor- en nadelen van behoud van de molens. De fracties VVD, Algemene Waterschapspartij, Lijst Bedrijfsleven Meer met Water, Kamer van Koophandel en LTO stonden, als minderheid, achter het dagelijks bestuur.

Kohsiek liet het niet op stemmen aankomen. Na een lange schorsing besloot het dagelijks bestuur het voorstel tot afstoten in te trekken. Daarmee kozen dijkgraaf en hoogheemraden eieren voor hun geld. Door de intrekking blijft de huidige situatie in stand: het waterschap als betrouwbare eigenaar. De verontruste molenaars op de publieke tribune slaakten een zucht van verlichting.

HDC Media