Waterschappen behouden

Er lijkt een politieke meerderheid voor afschaffing van de waterschappen. D66 heeft een motie ingediend die brede steun geniet. Voor daadwerkelijke afschaffing is gelukkig meer nodig, onder meer een grondwetswijziging. Duidelijk is dat het maatschappelijk draagvlak voor deze oudste democratische instellingen van ons land dun is.

Bron: AGD
Agd.nl (15-11-2011)
Burgers zien het nut van zo’n aparte instantie voor waterbeheer vaak niet in. De opkomst bij de waterschapsverkiezingen is zeer laag, wat terecht vraagtekens plaatst bij de democratische legitimatie. En waarom moeten er zo nodig 25 schappen zijn?
Afschaffing van de schappen zou voor de landbouw een stap achteruit zijn. Ze gaan over zaken die voor boeren en tuinders van vitaal belang zijn: veiligheid, waterpeil en waterkwaliteit. De samenstelling van de besturen is zo dat de landbouw, evenals de natuur, altijd vertegenwoordigd is. Eenmaal ondergebracht bij de provincie, kunnen die belangen snel ondersneeuwen. Het is dus zaak om dat te voorkomen.
Boeren klagen graag over hun waterschap, over de kosten, over het meestal te hoge waterpeil, over de natuurjongens in het bestuur. Maar als het erop aankomt geldt voor de landbouw toch: blijf af van’ons’ waterschap, want dat vertrouwen we meer dan Provinciale Staten.

AGD

 

Deel dit

Misschien vind u dit ook interessant

Reacties gesloten.