april 15, 2024

Meer vrouwen dan ooit op de kieslijsten bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Noord-Holland – Maar liefst 85 vrouwen staan er op de kieslijsten van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Het waterschap heeft daarmee het hoogst aantal vrouwelijke kandidaten van heel Nederland. Waterplatform Groen, Water & Land heeft met 24 vrouwen en 24 mannen de meeste vrouwen van heel Nederland op 1 lijst staan.

,,Het waterschap is van oudsher een mannenbolwerk, vrouwen waren vroeger niet gewenst in het bestuur. Gelukkig keert dat tij, dit jaar staan meer vrouwen dan ooit tevoren op de lijsten. Maar het gaat niet vanzelf “, volgens  Klazien Hartog fractievoorzitter van Groen, Water & Land en mede-oprichter van Water zoekt Vrouw.

Ze is er trots op dat Groen, Water & Land hiermee heeft laten zien dat het mogelijk is om gelijke kansen te creëren voor vrouwen en mannen, zelfs in een waterschapsbestuur waar tot enige jaren geleden amper vrouwen te vinden waren. ,,Groen, Water & Land voldoet hiermee aan doel nummer 5 van de sustainable development goals van de Verenigde Naties: gelijke kansen voor mannen en vrouwen.”

Groen, Water & Land vindt diversiteit belangrijk.  ,,Het bestuur van een waterschap hoort een goede afspiegeling te zijn van het gebied. Vaak wordt gedacht dat het besturen van een waterschap enkel technisch van aard is. Maar besturen is vooruit kijken, zorgen dat het huishoudboekje op orde is en zoeken naar oplossingen voor de uitdagingen. De komende decennia, met een zeespiegelstijging en een klimaatverandering, staan de waterschappen voor veel maatschappelijke problemen. Besluitvorming met een breed maatschappelijk draagvlak is van belang en vrouwen kunnen een verbindende rol spelen.”

Hartog zet zich al jaren in voor diversiteit en vindt het logisch dat haar partij de meeste vrouwen op de lijst heeft, om en om. ,,Het is belangrijk dat vrouwen op een verkiesbare plaats staan. Het leuke is  dat het aanstekelijk werkt. Als dat verklaart waarom we bij HHNK meer vrouwen op de lijsten hebben dan andere waterschappen in Nederland, dan heeft het project Water zoekt Vrouw in ieder geval positief effect.”

In 2014 deed Hartog onderzoek naar vrouwen in waterschapsbesturen. ,,Minder dan een kwart van de bestuurders was vrouw. Dat aantal hebben we inmiddels weten te verhogen, maar we zijn er nog lang niet.”  Het aantal vrouwen in de besturen is wel gestegen van 21 % naar 36%, In totaal staan er 895 vrouwelijke kandidaten op de kieslijsten in heel Nederland.