juli 17, 2024

Waterschapszaken blijken ’mannending’

Net als in de gewone politiek blijkt ook de kandidaatstelling voor de waterschapsverkiezingen vooral een ’mannending’.

Van de 264 kanshebbers die in Hollands Noorderkwartier een gooi doen naar een van de 23 zetels is net geen derde (86) van het vrouwelijk geslacht. Groen, Water & Land heeft als enige van de 9 partijen even veel mannen als vrouwen op haar kieslijst gezet: 24.

Gelijkwaardigheid

Om symbolisch uiting te geven aan de gelijkwaardigheid tussen beide seksen staan zij zelfs netjes om en om. De lijst begint met een man. Het CDA heeft daarna de meeste vrouwen (12) op de lijst, maar het aantal mannen ligt met 38 ruim drie keer hoger. Ook PvdA (11 van de 16), Water Natuurlijk (10 van de 23) en Natuurlijk BBW (10 van de 39) scoren dubbele cijfers qua aantal vrouwelijke kandidaten. De PvdA is daarmee de enige partij met meer vrouwen dan mannen. 50Plus (5 kandidaten) heeft helemaal geen vrouwen op de kieslijst opgenomen. Bij de VVD zijn er 2 van de 7 kanshebbers vrouwelijk. De meeste van de in totaal 264 kandidaten komen uit de regio’s Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland. West-Friesland en de Noordkop zijn hofleveranciers met ieder 59 vertegenwoordigers, Alkmaar telt 54 kandidaten. Zaanstreek en Waterland volgen op geruime afstand met elk 29. De zetelstrijd levert kennelijk minder in Kennemerland (22 kandidaten) en Amsterdam-Noord (12). De VVD en 50Plus hebben helemaal geen kandidaten uit Zaanstreek en Waterland.

Bron; NoordHollands Dagblad