juli 17, 2024

Philippine Brouwer-StamKandidaat voor het bestuur van het hoogheemraadschap

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor het waterschap. Philippine Brouwer-Stam maakt een goede kans om weer in het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te worden gekozen. Ze staat op de vierde plaats op lijst 1, Groen, Water & Land, de grootste fractie in het algemeen en dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

“Water, zegt Philippine, is de rode draad in mijn leven. Ik ben op gegroeid in Egmond aan Zee als dochter van een visser. Als je vlak achter de duinenrij hebt gewoond en je hebt regelmatig een zware westerstorm meegemaakt, dan besef je het belang van een sterke zeewaterkering.”

Een aantal jaren heeft ze met haar man, waterbouwkundige, op irrigatie- en andere waterbouwkundige projecten in het buitenland gewoond en gewerkt. Dan blijkt dat voldoende water en een goede waterbeheersing niet vanzelfsprekend zijn. Een situatie die door de klimaatverandering ook in Nederland steeds vaker voor zal komen.

In de afgelopen bestuursperiode heeft Philippine zich sterk gemaakt voor:
– participatie: het betrekken van burgers, bedrijven en andere overheden bij het werk van het hoogheemraadschap;
– het medegebruik van water, dijken en sluizen voor recreanten en anderen;
– een goede kwijtscheldingsregeling voor minder draagkrachtigen.

Philippine is beleidsmedewerker ruimtelijke ordening en specialist op het gebied van de Wet natuurbescherming. “In mijn functie werk ik aan projecten waarbij het water en de dijken ingepast moeten worden in de gemeentelijke ruimtelijke plannen. Een goede samenwerking om alle verschillende belangen zorgvuldig af te wegen is daarbij noodzakelijk.” De natuurwaarden krijgen daarbij haar volle aandacht.

Een aspect dat ook zeker haar aandacht zal krijgen in het bestuur zijn de kosten. Als voormalig lid van de raad van toezicht van de Rabobank vindt ze het van groot belang dat het geld goed wordt besteed en de belastingen zo laag mogelijk zijn.

Tot slot stelt Philippine: “Ik hoop dat de kiezers mij opnieuw hun vertrouwen willen schenken door op mij te stemmen. Dat vertrouwen zal ik zeker niet beschamen.”