juni 14, 2024

Lezing ‘Alledaags waterbeheer’ door Rob Veenman

(Foto: Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen)

WORMERVEER – Met dijken en dammen, poldermolens en gemalen, sloten en vaarten zorgen we er al eeuwen voor dat we in Noord-Holland kunnen wonen en werken. Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen presenteert maandag 5 november de lezing ‘Alledaags waterbeheer’. Rob Veenman gaat deze verzorgen.

Na een blik in het verleden kijkt Rob in deze lezing met aanwezigen naar het heden en de toekomst. Dit met als grote vraag: hoe houden we met een dalende bodem, een stijgende zeespiegel en een veranderend klimaat ook op lange termijn droge voeten en schoon water? Al eeuwenlang vechten de Hollanders immers tegen het water, vaak met veel succes, maar soms ook met grote problemen. Met de sterk veranderende omstandigheden staan de waterschappen samen met inwoners dan ook voor grote uitdagingen.
De lezing vindt maandag 5 november om 20.00 uur plaats. De entree is 5 euro en nutsleden kunnen gratis naar binnen. De Wormerveerse Vermaning bevindt zich op Zaanweg 57 in Wormerveer.