mei 27, 2024

Deltadag

Ieder jaar probeer ik naar de Deltadag te gaan, de verschillende sessies, het ontmoeten van medebestuurders en het zien van de projecten van collega-waterschappen is altijd zeer inspirerend. Dit jaar was het thema het tijdig aanpassen van Nederland aan klimaatverandering. Hoe bereiden we ons met het Deltaprogramma voor op een toekomst waarin een forse storm zoals begin dit jaar, de piekbuien in het voorjaar en de droogte in de zomer vaker voor kunnen komen? Hoe spelen we adaptief in op nieuwe ontwikkelingen en blijven we tegelijkertijd voortvarend verder werken aan de opgaven voor waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie? Wat doen we in de nabije en verre toekomst met signalen van een mogelijk versnelde zeespiegelstijging?
Sprekers zijn onder andere de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen, architect Reinier de Graaf, partner van het Office for Metropolitan Architecture (OMA), en journalist en auteur Tracy Metz.
’s Middags nam ik deel aan parallelsessies over zoetwater en ruimtelijke adaptie en over de stap van stresstest naar risicodialoog.
Het was dit jaar een bijzonder congres. Het was het laatste Deltacongres van Wim Kuijken als deltacommissaris. Tijdens het congres nam hij afscheid van de deltacommunity, en gaat met pensioen. Zijn opvolger is Peter Glas.
Klazien Hartog