mei 27, 2024

De vissen hadden het zwaar na de wateroverlast in juni 2021

Na de enorme wateroverlast op 18 en 20 juni 2021 in ons gebied hadden de vissen het ook zwaar. Door de vele afspoelingen van de stad en land werd het water troebel en zat er vrijwel geen zuurstof meer in. Vooral de vissen in Alkmaar en omgeving hadden het zwaar. Doorspoelen was geen optie, dat was feitelijk juist de oorzaak, rust in het watersysteem zou het beste zijn, dan gaat het zwevende residu op de bodem en komt het zuurstof terug.

Uiteindelijk bleek dat de vissen toch sterk genoeg waren, slechts enkelen haalden het niet.

http://www.npostart.nl/nos-jeugdjournaal/27-06-2021/POW_04813318