mei 27, 2024

De Noorse keien zijn terug op de Oostzanerdijk

Vier betrokkenen op een rij. vanaf links: Klazien Hartog (hoogheemraadschap), Yassmine El Ksaihi (gemeente Amsterdam), Piet de Roo (betrokken tuindorper) en Joyce Sylvester (waterschap).
Vier betrokkenen op een rij. vanaf links: Klazien Hartog (hoogheemraadschap), Yassmine El Ksaihi (gemeente Amsterdam), Piet de Roo (betrokken tuindorper) en Joyce Sylvester (waterschap).(Foto: Rodi Media/MvS)


TUINDORP OOSTZAAN – Klazien Hartog (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), Joyce Sylvester (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) en Yassmine El Ksaihi (dagelijks bestuur Stadsdeel Amsterdam-Noord) hebben afgelopen vrijdag een stenen monument onthuld op de Oostzanerdijk. Het monument bestaat uit Noorse keien, zoals die ooit zijn gebruikt om de dijk te verstevigen. De stadsdeelbestuurder onthulde daarna een informatiebord.

Vooral de oudere Tuindorpers hoef je niet uit te leggen wat die Noorse keien betekenen. Ze herinneren aan het verleden, toen kinderen met een slee van de dijk gleden en inwoners boeken uit de nabij gelegen bibliotheek haalden en die, zitten op een kei, gingen lezen. Maar ook de watersnoodramp in 1960 ligt nog vers in het geheugen.

De keien dienden als primaire waterkering, maar zijn ooit weggehaald – om de Hondsbossche Zeewering te versterken, zoals onlangs pas is gebleken. Voor een aantal betrokken Tuindorpers reden genoeg om ze terug te halen, terug op de dijk en terug in de herinnering, en er een monument van te maken. 

Het is gelukt, maar niet zonder slag of stoot. Diverse instanties die er iets over te zeggen hebben moesten hun medewerking verlenen en dan was er ook nog een coronacrisis die voor vertraging zorgde. Met de volharing die Tuindorpers kenmerkt is het project dan toch gerealiseerd en is het stenen monument officieel onthuld.

In het Kompas van woensdag 14 december meer over dit bijzondere monument.