april 15, 2024

Herstel Hoeckelingsdam IJmeer voor natuurverbetering

Copyright Waterforum

Redactie Waterforum5 december 2022

Foto: Directeur Bedrijfsvoering RWS, Marije Bosscher en Heemraad Rob Veenman ondertekenden de Samenwerkingsovereenkomst (Foto: RWS)

Op 29 november 2022 tekenden Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een samenwerkingsovereenkomst om de Hoeckelingsdam te herstellen. Dit herstel is nodig door het inklinken van de dam die tussen 2003 en 2005 werd aangelegd als natuurcompensatie voor IJburg. Het herstel moet uiterlijk 1 januari 2026 afgerond zijn.

Natuurverbetering in het IJmeer is hoognodig. De afgelopen jaren is de waterbodem ingeklonken, waardoor de Hoeckelingsdam in het IJmeer omlaag is gezakt en deels onder water staat. Dit, in combinatie met flexibel waterpeilbeheer in het Markermeergebied, zorgt ervoor dat broed-, foerageer- en rustplaatsen voor vogels dreigen te verdwijnen.

Luwtedam

De Hoeckelingsdam is een zogenaamde luwtedam in het IJmeer. De dam is ongeveer 1,6 km lang en ligt tussen het Vuurtoreneiland en de Uitdammerdijk. De dam omsluit samen met Polder IJdoorn en de Uitdammerdijk de Kinselbaai.

Building with nature

Een van de onderdelen van het herstel is het aanvullen van een zandpakket als geleidelijke land-waterovergang. Zand dat vrijkomt door het versterken van de Markermeerdijken wordt hergebruikt.
Daarmee past het herstel van de dam ook heel goed in het Building with Nature-denken. Hierbij gebruik je natuurlijke principes om oplossingen te vinden voor bijvoorbeeld de bescherming tegen water, en nu dus ook voor natuurbehoud.

Visdief en Zwarte stern

Door de Hoeckelingsdam te herstellen en met een zandpakket te verstevigen, neemt het leefgebied van de vogels weer toe. Met name van de visdief en de zwarte stern. Rijkswaterstaat en het waterschap zorgen voor een groter gebied van ondiep water met een geleidelijke overgang van water naar land. Dit maakt de natuur in het grotere Markermeergebied sterker en beter beschermd tegen klimaatveranderingen.