juni 14, 2024

Watersnood ook in Texel herdacht

Bij de watersnoodramp van 1953 brak ook op Texel een dijk door. 45 vrijwilligers die naar de onheilsplek kwamen, toen het eigenlijk al te laat was, keerden om maar werden door het snel opkomende water meegesleurd. Zes van hen overleefden het niet. Ter nagedachtenis aan hen richtten de Texelse waterschappen samen met de Gemeente Texel in 1959 een monument op; ‘Door stormvloed overmand, bij bescherming van het land’ prijkt op de sobere gedenksteen. De burgemeester van Texel en onze waarnemend dijkgraaf legden daar vandaag samen een krans. In aanwezigheid van getuigen en nabestaanden van de slachtoffers Willem Dijker (57), Redmer Yska (56), Jan Koopman (48), Dirk Kuip (36), Wieger Bernardus (34) en Siebren Walsweer (23) werden de dappere vrijwilligers herdacht. De storm van 1 februari 1953 heeft natuurlijk vooral in het zuidwesten van ons land huisgehouden, maar ook in het noordwesten was er fikse schade zoals je in onze webexpo https://www.hhnk.nl/stormvloed-1953 kunt zien.

Rob Veenman legde als waarnemend dijkgraaf namens HHNK een krans samen met de burgemeester van Texel.

Bron: HHNK zie voor meer info: https://www.hhnk.nl/stormvloed-1953