juni 14, 2024

Interview kennispunt Lokale politieke partijen

‘Het waterverhaal moet je áltijd vertellen’

01 februari 2023

Lees het interview hier: https://www.lokalepolitiekepartijen.nl/nieuws/het-waterverhaal-moet-je-altijd-vertellen/

Op 15 maart mogen we naar de stembus voor de waterschapsverkiezingen. Hoe bereiden waterschapspartijen zich daarop voor? Wie zijn hun lijsttrekkers? We stellen er twee aan je voor: Klazien Hartog (Groen, Water & Land) en Antoinet Looman (Water Natuurlijk Rijn en IJssel). 

Klazien Hartog: ‘Wortels in de samenleving, poten in de klei’

Klazien Hartog groeide op in een walvisvaarderswoning die gedeeltelijk in de Zaan stond. ‘Als kinderen zwommen wij veel in de Zaan’, herinnert zij zich. ‘Maar dan moesten we van mijn moeder wel onze mond dichthouden. Want als we water binnenkregen, werden we ’s nachts steevast ziek. Het belang van waterkwaliteit is mij dus bijna letterlijk met de paplepel ingegeven.’ Water bleef als rode draad door haar werkzaamheden heen lopen. Niet vreemd dus dat zij bij de waterschapsverkiezingen van 2009 op de lijst kwam te staan van Groen, Water & Land. ‘In het zuiden van Noord-Holland had je van oudsher waterschapsverenigingen’, vertelt Klazien. ‘Daar werden waterschapszaken besproken en aan het bestuur van het waterschap doorgegeven. Toen in 2009 een lijstenstelsel werd ingevoerd bij de waterschapsverkiezingen, vormden de waterschapsverenigingen samen het waterplatform Groen, Water & Land. Dat hebben we sindsdien steeds verder uitgebouwd.’

Waterbelang staat voorop

Klazien was tien jaar hoofdingeland (‘raadslid’) bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Een hoogheemraadschap is een waterschap met zeekeringen. Bij de verkiezingen van 2019 won Groen, Water & Land zeven zetels, en mocht het platform twee hoogheemraden (leden van het dagelijks bestuur) leveren. Sindsdien is Klazien hoogheemraad. Dat bevalt zo goed, dat zij bij de komende verkiezingen de kar trekt voor Groen, Water & Land. Met welke boodschap gaat zij die verkiezingen in? ‘Onze campagneslogan is Kies Lokaal. Want wij zijn geen politieke partij, wij zijn een platform met lokale vertegenwoordigers vanuit elke regio in ons beheergebied: we zijn er voor alle belanghebbenden en inwoners. Die lokale inbreng is daarbij essentieel. Wij hebben geen partijpolitieke belangen. Het water staat bij ons voorop. Geen tegenstrijdigheden zoeken, maar met elkaar oplossingen vinden, praktisch en nuchter. In de kern willen we zorgen voor droge voeten voor de Noord-Hollanders, op een betaalbare manier.’

Permanent campagne voeren

Hoe gaat Groen, Water & Land de komende tijd campagne voeren? Gaan de kiezers Klazien overal tegenkomen? ‘Wij gaan zeker van ons laten horen, maar wat we precies gaan doen, houd ik natuurlijk spannend’, glimlacht zij. ‘We houden ons kruit nog even droog. Met een klein campagneteam en een aantal werkgroepen bereiden we ons voor. Diversiteit is daarbij voor ons van groot belang. Ons bestuur moet net zo gevarieerd zijn als ons gebied. Daarom zoeken wij onder andere naar verjonging, en heb ik – samen met anderen – een aantal jaren geleden het initiatief genomen voor de actie Water zoekt Vrouw. Waterbeheer is een maatschappelijk vraagstuk dat iedereen raakt. Wij willen de stem van uiteenlopende groepen en belangen in ons gebied laten horen.’ Wie nu nog moet beginnen met campagnevoeren is te laat, vindt Klazien. ‘Het waterverhaal moet je áltijd vertellen’, zegt zij. ‘Wij voeren permanent campagne, bijvoorbeeld door het organiseren van lezingen over waterbeheer en het klimaatvraagstuk. We zijn continu zichtbaar aanwezig in het gebied, we zoeken contact met inwoners, we zijn er voor hen. Met de wortels in de samenleving en de poten in de klei. Daar zit onze kracht!’