juni 14, 2024

Waterschapslasten voor het eerst omlaag

Heerhugowaard
Onder meer meerpersoonshuishoudens en de glastuinbouw vinden voor 2017 een lagere aanslag van het waterschap op de mat. Dit blijkt uit de begroting van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), die gisteravond is vastgesteld.

De meeste huishoudens in het beheersgebied van het waterschap -Noord-Holland boven het Noordzeekanaal- gaan er komend jaar op vooruit. Meerpersoonshuishoudens zonder eigen woning profiteren het meest: 1,7 procent, wat neerkomt op 5 euro per jaar. Geen wereldbedrag, maar toch bijzonder.
Het is namelijk voor het eerst dat de lasten omlaag gaan, aldus HHNK-woordvoerster Tara van Oyen. ,,Tenminste, voor zover wij kunnen nagaan, is dit niet eerder voorgekomen.’’ Ook de procesindustrie en de glastuinbouw kunnen een lagere aanslag tegemoet zien.
De oorzaak is vooral te vinden in de daling van de kosten voor rioolwaterzuiveringen. Dit komt door samenwerking met drinkwaterbedrijf PWN en gemeenten op het gebied van rioolbeheer en het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater.
Agrarische bedrijven krijgen wel een -iets- hogere aanslag, vanwege stijgende kosten voor het watersysteembeheer door de klimaatverandering. Agrarische bedrijven betalen een groter aandeel in deze kosten dan huishoudens.
Uit de begroting blijkt verder dat HHNK in 2017 investeert in onder meer structurele verbetering van boezemkades, een toekomstbestendig watersysteem en maatregelen in het kader van duurzaamheid, innovatie en waterbewustzijn.

auteur Marjolein Eijkman

Bron: Noordhollands Dagblad 2016