mei 27, 2024

Waterschapsbelasting daalt iets in 2017

De waterschapsbelasting voor 2017 valt voor de meeste huishoudens in Purmerend iets lager uit. Gezinnen in huurwoningen profiteren het meest; zij betalen circa vijf euro minder. De belasting kan worden verlaagd omdat de kosten van rioolwaterzuivering zijn gedaald.

Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt steeds nauwer samen met het drinkwaterbedrijf PWN en gemeenten als het gaat om rioolbeheer. Dat bovendien steeds meer grondstoffen uit afvalwater wordt teruggewonnen, is volgens Jan Kramer van het Hollands Noorderkwartier zichtbaar in het zuiveringstarief. Kramer is portefeuillehouder middelen en organisatie in het dagelijks bestuur.
Het goede nieuws van belastingverlaging geldt niet voor iedereen. Door klimaatverandering stijgen de kosten van het watersysteembeheer. Omdat agrarische bedrijven een groter aandeel in deze kosten betalen dan huishoudens, daalt voor hen de belastingaanslag niet. Wel stijgt hun aanslag minder dan voorzien in eerdere ramingen en is de stijging fors minder dan in 2016. Gemiddeld genomen blijven de belastingopbrengsten in 2017 gelijk ten opzichte van 2016. De klimaatverandering zorgt er ook voor dat buien steeds heviger worden. De gevolgen daarvan voor het watersysteem in de provincie gaat Hollands Noorderkwartier in kaart brengen en zo nodig het beleid aanpassen.

~Bron: RTVpurmerend