juli 17, 2024

Rob en Klazien in het dagelijks bestuur

Woensdagavond (8 mei 2019) laat heeft het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het Dagelijks Bestuur gekozen. En na onze enorme verkiezingswinst heeft Groen, Water & Land ook daarbij een mooi resultaat kunnen realiseren. Wij komen nu met twee hoogheemraden in het bestuur, Klazien Hartog met de portefeuille Integraal Waterbeheer Stedelijk en Cultureel Erfgoed en Rob met deels een nieuwe portefeuille Waterveiligheid en Wegen.
Besturen doen we samen en naast ons zitten Marjan Leijen, PvdA (Waterketen), Ruud Maarschall, Water Natuurlijk (Middelen, Duurzaamheid, Innovatie en Participatie) en Siem Jan Schenk, Ongebouwd. Zowel Rob als Klazien (en de overige bestuursleden) hebben een grote meerderheid van stemmen gekregen. Daarmee is gekozen dat het gehele Dagelijks Bestuur een ruime tot zeer ruime steun heeft in het Algemeen Bestuur.
Groen, Water & Land heeft mooie onderwerpen in de portefeuilles: cultureel erfgoed, klimaatadaptatie, visbeleid, zwemwater en waterrecreatie (Klazien), dijken en wegen, Waddenzee, IJsselmeer, kust en strand (Rob).
GW&L is een grote voorstander van een goede samenwerking. Ook bij de totstandkoming van het Collegeprogramma hebben we samengewerkt met alle elf partijen die in het Algemeen Bestuur zitten. Alle elf partijen hebben punten ingebracht en meegedacht en meegeschreven aan het uiteindelijke programma. Het Collegeprogramma “Samen werken aan de toekomst” (klik hier om het te downloaden of in te zien) is dan ook door het gehele Algemeen Bestuur, unaniem, aangenomen. Dat geeft vertrouwen in een goede samenwerking in de komende vier jaar.