mei 27, 2024

Actie, actief en betrokkenheid

Van onze bestuurder Arie Lap
Als bestuurslid van het HHNK is het nuttig om te weten hoe het in de praktijk gaat. Meestal heb je reeds enige gebiedskennis, en veel belangstelling. Als je actief en betrokken bent, volgt meestal ook weer nieuwe actie en betrokkenheid. Kunst daarbij is uiteraard om dit wel beheersbaar en praktisch te houden.
Omdat een deel van de Texelse dijkversterkingswerken nabij Den Hoorn, buitendijks worden uitgevoerd, middels een zandige oplossing heeft dit extra belangstelling van de omgeving. Door goede contacten met de projectleider hebben een aantal Texelaars een excursie georganiseerd voor de agrariërs in de omgeving. Dit werd zeer op prijs gesteld, en geeft iedereen meer inzicht van wat er allemaal gebeurt. Aandachtspunt bij dit project is ook de openstelling van het gebied voor de bewoners en toeristen. Dit is mede door bestuurlijke, en plaatselijke actie, in goed overleg, redelijk goed in het project opgenomen. Ook op andere plaatsen in ons beheergebied, zoals bij het Balgzand en Wieringen, kijken we naar eventuele mogelijkheden voor meer openstelling. Dit uiteraard als er wensen zijn vanuit de omgeving, en ook als de anderen hun verantwoordelijkheid nemen.
Foto’s Arie Lap