april 15, 2024

Overwinning voor de oceaan

Wat een geweldig nieuws vandaag!

,,The ship has reached the shore.” Rena Lee – voorzitter van de VN-conferentie over mariene biodiversiteit.

Eerste wereldverdrag dat de oceanen beter beschermt is er na jaren van onderhandelen. Dertig procent van de volle zeeën moeten in 2030 beschermd zijn.

Een dag na de gestelde deadline en na een vergadermarathon hebben de Verenigde Naties in New York rond 21:30 uur plaatselijke tijd een akkoord gesloten over de bescherming van alle oceanen.

Dit internationale verdrag gaat ervoor zorgen dat bijna tweederde van de open zee beschermd moet zijn in 2030. Open, ook wel volle zee genoemd is het gebied buiten de economische zones en kustwateren. Door deze bescherming moet daar het mariene leven bewaard blijven en kunnen herstellen. In de beschermde gebieden zal er vrijwel geen visserij, scheepvaart en diepzeemijnbouw plaatsvinden.

De aarde is met meer dan 70% bedekt met zeeën en oceanen. Van dat water valt 2/3 buiten de wetgeving van de landen die eraan grenzen. De economische zones zijn 200 zeemijl of 370 kilometer diep. De territoriale wateren zijn 12 zeemijl of 22,2 kilometer buiten de kust. De gebieden die daarbuiten vallen zijn de gebieden waarover niemand iets te zeggen heeft. Nederland heeft daar ook aan meegewerkt om die gebieden overal buiten te houden, Nederland dacht een grote zeevarende natie te worden en wilde de volle zee vrijhouden.

Maar nu geeft dat problemen, overbevissing en diepzeemijnbouw hebben een grote invloed op het leven in en op de zee. Ecologen waarschuwen al jaren dat we een terrein aan het kapot maken zijn wat we nog niet kennen.

En buiten deze bedreigingen om gaan de oceanen en alles wat erin leeft bijna kapot aan vervuiling. Dat, terwijl de oceanen ook een grote rol spelen in de opwarming van de aarde. De oceanen zijn voor miljarden mensen een voedselbron. De wereld was zich er al langer van bewust dat er iets moet gebeuren. De oceanen lijden onder de opwarming van de aarde en onder vervuiling. Hun biodiversiteit staat onder druk, onder meer door het feit dat ze voor miljarden mensen een voedselbron vormen.

Eerdere pogingen om de oceanen te beschermen mislukten. De 170 landen zijn nu wel tot een akkoord gekomen. De uitwerking van het verdrag zal de komende jaren vorm krijgen. De EU heeft al 40 miljoen toegezegd voor uitwerking en implementatie van de richtlijnen.

Wil je meer lezen? Klik hier om ons item over Plastic Soup te lezen.