mei 27, 2024

De verdeling van verantwoordelijkheid bij overstromingsschade is niet duidelijk

Lees meer over hoe dit zit in het magazine van de waterproffesional: H2O waternetwerk

Huiseigenaren zijn niet goed op de hoogte van hun eigen verantwoordelijkheid als het er om gaat waterschade te beperken. Ze verwachten meer van overheden dan wettelijk is geregeld. Dat blijkt uit promotieonderzoek van planologe Karin Snel (Universiteit Utrecht).

https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/verdeling-verantwoordelijkheid-bij-overstromingsschade-niet-duidelijk