juni 14, 2024

We helpen gemeentes een handje!

Afgelopen jaar heeft het bestuur besloten om vanuit Ruimtelijk Adaptatie een subsidie beschikbaar te stellen voor gemeenten die actief aan de slag gaan met het klimaatbestendiger maken van de openbare ruimte. Uiteraard moeten de gemeenten zelf voor de meeste middelen zorgen. Om projecten te versnellen draagt HHNK tot maximaal 30% van de projectkosten bij.

Bestuurder Klazien Hartog: “Als waterschap werken wij dagelijks aan een klimaatbestendiger Noorderkwartier. We kunnen het echter niet alleen. Er zijn naast ingrepen in het watersysteem ook andere maatregelen nodig. Als ieder vanuit zijn eigen rol, verantwoordelijkheden en mogelijkheden hieraan bijdraagt, kunnen we samen overlast en maatschappelijke ontwrichting zoveel mogelijk beperken. Met de gemeenten in onze gebied werken we al enkele jaren intensief samen om gezamenlijk het gebied klimaatbestendiger te maken. De regeling geeft vormt aan onze financiële bijdrage hierin. Ik ben ook heel blij met de grote belangstelling vanuit de gemeenten voor de KAN-regeling. Die onderstreept hoe belangrijk we het vinden.”

Overtekening

Steeds meer gemeenten werken aan een klimaatbestendige leefomgeving en hebben concrete projecten gepland. De belangstelling van gemeenten voor deze regeling is dan ook zeer groot. In de eerste openstelling is voor ruim 1,12 miljoen euro aan aanvragen ingediend. Daarmee is het subsidiebedrag meer dan dubbel overtekend. HHNK heeft voor de selectie van de projecten een aantal criteria gehanteerd. Zo is onder meer gekeken naar de urgentie en doeltreffendheid van het project. Andere belangrijke criteria waren de mate waarin de fysieke uitvoeringsmaatregelen bijdragen aan de opgaven van het hoogheemraadschap en de mate waarin een plan als voorbeeldproject voor andere projecten kan worden gezien. 

Acht projecten

De subsidies zijn verleend aan uiteenlopende projecten zoals herinrichting van wegen en wijken, het inrichten van schoolpleinen met groen en water en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. De projecten zijn ingediend door de gemeenten Zaanstad, Purmerend, Heemskerk, Medemblik, Schagen, Heiloo en Uitgeest. HHNK is voornemens om voor de zomer 2023 een volgende openstelling plaats te laten vinden.  

Bij de gemeente Uitgeest mocht Klazien de subsidieschep overhandigen aan wethouder Jan Schouten.
Ook de gemeente Heiloo gaat aan de slag, wethouder Rob Opdam nam de subsidieschep in ontvangst.
Ook Heemskerk gaat hard aan de slag. Ik mocht de subsidieschep overhandigen aan wethouder Ani Zalinyan.