april 15, 2024

Vier IJmonders treden toe tot de volksvertegenwoordiging van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

BRON: Noordhollands dagblad

IJmond – Dat blijkt na het tellen van de stemmen van de waterschapsverkiezingen die afgelopen woensdag tegelijk met de provinciale verkiezingen werden gehouden. Grote winnaar van de waterschapsverkiezingen is de partij Groen, Water & Land. Deze fractie pakte zeven zetels van de 23. Goed nieuws voor Theo Breedijk uit Heemskerk die op plaats zeven staat van de lijst Groen, Water & Land. Hij neemt plaats in het algemeen bestuur van HHNK (college van hoofdingelanden) samen met Philippine Brouwer-Stam uit Uitgeest, die als vierde op de lijst ook is verkozen.

Inleveren

Ook verkozen tot het waterschapsparlement is Beverwijker Frank Frowijn, nummer één op de lijst van het CDA. Maar deze partij, traditioneel spreekbuis van de boeren, heeft flink moeten inleveren. Twee van de vier zetels gingen verloren. Nummer drie op de lijst, Frits Brouwer uit Heemskerk, kan dus fluiten naar een zetel. De PvdA bleef stabiel met drie zetels en dat is goed nieuws voor nummer twee op de kieslijst, Kees Stam uit Heemskerk. Hij kan een volgende termijn van vier jaar tegemoet zien. Nu nog is Stam niet alleen volksvertegenwoordiger in het algemeen bestuur, hij is ook heemraad, een soort wethouder. In het waterschap bestaat het dualisme niet, zoals in de gemeenteraad. Je kunt er volksvertegenwoordiger en bestuurder tegelijk zijn. Dat kan in de gemeente niet, daar zijn gemeenteraad en college van b en w gescheiden. Of Stam in zijn ’dubbelfunctie’ terugkeert hangt af van de coalitie-onderhandelingen. De ChristenUnie behaalde geen enkele zetel in het waterschapsbestuur, waarmee het doek is gevallen voor Heemskerker Timo Joosse. Hij was op de elfde plaats niet bepaald kansrijk. De kok van het RKZ deed ook mee aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten en daar greep hij eveneens mis. ChristenUnie kreeg één zetel, Joosse stond zevende.

Opkomst

De opkomst voor de waterschapsverkiezingen in Beverwijk was 45,5 procent, in Heemskerk 50,3 procent, in Uitgeest 61 procent en in Castricum 62,6 procent. In Velsen was het 35,60 procent voor het HHNK (Velsen-Noord) en voor Hoogheemraadschap van Rijnland 51,31 procent.