juli 17, 2024

Theo op pad

Enige tijd geleden hield HHNK een excursie naar de dijken van het Markermeer. Op deze foto is fractiegenoot Theo Breedijk de vergroeningspilot van de Markermeerdijk bij Uitdam aan het bekijken. We hebben er lang en veel over vergaderd, wordt het nu zoals we het in gedachten hadden? Het ziet er al goed uit, is de conclusie, maar we weten pas echt of het wordt zoals we voor ogen hebben als alles wat meer is aangegroeid.