juni 14, 2024

Nieuw dagelijks bestuur HHNK

HEERHUGOWAARD Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft woensdagavond het nieuwe dagelijks bestuur benoemd.

Na de waterschapsverkiezingen van 20 maart nam de lijsttrekker van de grootste partij, Rob Veenman (Groen, Water & Land), het initiatief om een nieuw dagelijks bestuur te formeren. Woensdag stemde het algemeen bestuur in met zijn voorstel voor de nieuwe hoogheemraden. Samen met de dijkgraaf vormen de hoogheemraden voor de komende vier jaar het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap. Ook ondersteunden gisteravond de partijen unaniem het collegeprogramma ‘Samen werken aan de toekomst’.

Portefeuilleverdeling is als volgt: Rob Veenman (Groen, Water & Land) – Waterveiligheid en wegen; Klazien Hartog (Groen, Water & Land) – Integraal waterbeheer (stedelijk gebied) en cultureel erfgoed; Marjan Leijen (PvdA) – Waterketen; Ruud Maarschall (Water Natuurlijk) – Middelen, duurzaamheid, innovatie en participatie; Siem Jan Schenk (Ongebouwd) – Integraal waterbeheer (landelijk gebied).

Rob Veenman is blij dat het collegeprogramma getiteld ‘Samen werken aan de toekomst’ in samenspraak met alle fracties tot stand is gekomen. Het collegeprogramma beschrijft op hoofdlijnen waar het dagelijks bestuur zich de komende bestuursperiode voor gaat inzetten. “Ons collegeprogramma is ambitieus en samenwerking staat centraal,” aldus Rob Veenman. “Het collegeprogramma zet het hoogheemraadschap nadrukkelijk middenin het hier en nu, met de blik op de toekomst en met respect voor het verleden. Het hoogheemraadschap kijkt hierbij naar een drietal aspecten: het klimaat, technologie en maatschappelijke ontwikkelingen. Het klimaat verandert, waardoor het werk van het hoogheemraadschap nog belangrijker wordt. Om de uitdagingen het hoofd te bieden, kunnen technologische ontwikkelingen kunnen ons daarbij helpen. Vanwege belangrijker wordende rol van het hoogheemraadschap zullen we ook steeds meer gevraagd worden breed maatschappelijk te functioneren, samenwerkend aan de toekomst van Hollands Noorderkwartier.”

Meer info op https://www.hhnk.nl/portaal/dagelijks-bestuur_3590