juni 14, 2024

Groen, Water & Land voorlopige winnaar van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwarier

De partij Groen, Water & Land is de voorlopige winnaar van de waterschapsverkiezing in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

De partij kreeg 29 procent van de stemmen, en steeg daarmee met meer dan 13 procent. Ook PvdA steeg en kreeg 14 procent van de stemmen.

Ook 50Plus, AWP en ChristenUnie krijgen er, zoals het er nu naar uitziet, meer stemmen bij.

Grootste verliezer lijkt de CDA, die kreeg 5 procent minder stemmen. Ook VVD, Water Natuurlijk en Natuurlijk BBW leverden stemmen in. Ruim 425.000 Noord-Hollanders stemden, er was een opkomstpercentage van 51 procent. Een vijfde hoger dan in 2015, toen stemde 34 procent voor het waterschap.

Het Noorderkwartier telde 928.521 stemgerechtigden (ongeveer 13.000 meer dan in 2015). Waterland kende de grootste opkomst van alle gemeenten: 66,5 procent. Amsterdam-Noord had met 34,1 procent de laagste opkomst. De opkomstgroei van de Volendammers was het grootst: 61,1 procent (was 46,2 procent in 2015).

De voorlopige zetelverdeling is als volgt:

1. Groen, Water & Land (zeven zetels)

2. VVD (3 zetels)

3. Water Natuurlijk (3 zetels)

4. CDA (2 zetels)

5. PvdA (3 zetels)

6. Natuurlijk Boeren, Burgers, Waterbelang (1 zetel)

7. 50Plus (2 zetels)

8. AWP Niet politiek, wel deskundig (2 zetels)

9 ChristenUnie 0 (0)

Dijkgraaf Luc Kohsiek laat in het perbericht weten dat hij blij is met de hoge opkomst: ,,Ik ben blij dat zo veel Noord-Hollanders in ons gebied het belang van het waterschap erkennen voor het leefbaar houden van Noord-Holland. HHNK blijft zorgen voor veilig water, voldoende water en schoon water in het Noorderkwartier.’’

Maandag 25 maart om 10.00 uur stelt het Centraal Stembureau de definitieve uitslag vast. Deze zitting vindt plaats op het kantoor van het hoogheemraadschap in Heerhugowaard en is openbaar.