mei 27, 2024

Aandacht voor poldermolens

 

ALKMAAR De Noord-Hollandse Molenfederatie heeft onlangs een advies uitgebracht aan het waterschap om te komen tot een nieuwe regeling voor poldermolens bij het waterschap. Het werkgebied van het waterschap telt 75 poldermolens, waarvan 54 maalvaardig zijn. Deze poldermolens kunnen bijspringen als aanvullende hulpbemaling bij wateroverlast of calamiteiten. Andere waterschappen in Groningen, Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland hebben de banden met poldermolens aangehaald en verlenen jaarlijks een onkostenvergoeding (gemiddeld 2.000 euro per molen). Voorts zijn nog elf draaivaardige poldermolens die niet maalvaardig zijn, met name in de omgeving van Alkmaar. Ook zijn er acht poldermolens die in een circuit malen, waaronder vijf poldermolens in de Schermer. Molenliefhebbers stellen voor om van geval tot geval na te gaan of maalvaardig maken van deze poldermolens haalbaar is. Het advies, inclusief bijlagen staat op www.molensnh.nl.


Groen, Water & Land vind dit een uitstekend idee, de molens moeten meemalen in het systeem. Het oude erfgoed een plaats geven in een modern waterschap, is toch prachtig!