mei 27, 2024

Vrouwelijke waterschapsbestuurders vrezen voor veiligheid van Nederland

De bezuinigingsvoorstellen van de heroverwegingscommissies die afgelopen week naar buiten zijn gebracht, raken het waterschap. Daardoor komt de waterveiligheid in het geding vinden de vrouwelijke waterschapsbestuurders van Nederland. 

Vermindering van de bestuurlijke drukte door de waterschappen op te heffen en onder te brengen bij het Rijk, provincie of gemeenten, is volgens de ‘watervrouwen’ geen reële optie.  De zorg voor waterveiligheid, het watersysteem en schoon water zouden verdeeld kunnen worden tussen het Rijk en de gemeenten, dan wel tussen provincies en gemeenten. Dit zou veel minder bestuurlijke drukte en grote besparingen opleveren volgens de commissies. Het tegendeel is echter waar. De waterschappen hebben relatief weinig bestuurders (er zijn in Nederland 746 waterschapsbestuurders) en ze beschikken over slechts één procent van het totale ambtenarenapparaat van Nederland. Bovendien is het de goedkoopste bestuurslaag; de totale bestuurskosten van alle waterschappen tezamen bedragen 23 miljoen euro. Opheffing zet dus beslist geen zoden aan de dijk. Vanwege de benodigde fusie- en frictiekosten bij herindeling zal het zelfs honderden miljoenen per jaar meer kosten. 

,,De kracht van de waterschappen is dat ze specifieke kennis in huis hebben en al jaren zorgen voor waterveiligheid. De afgelopen maanden hebben we gezien hoe het in omliggende landen – waar geen aparte waterschappen zijn –  mis kan gaan, zoals recentelijk in Engeland en Frankrijk. Het waterschap in Nederland is een uniek systeem, waarbij veiligheid bovenaan staat. Sinds mensenheugenis weten we hoe belangrijk dat is. Het opheffen van de waterschappen als functioneel bestuursorgaan levert geen besparing op, maar wel een risico voor de veiligheid in ons laaggelegen land”, concludeert Lida Schelwald – van der Kley, heemraad (dagelijks bestuurder) van het Waterschap Zuiderzeeland.

Samen met medebestuurders van waterschappen maakt zij zich zorgen over de ontwikkelingen die gaande zijn. ,,Bij de landelijke politiek maakt onbekend ook onbemind. Het waterschap als functioneel bestuur geniet echter wel heel veel vertrouwen bij de burger. Het waterschap doet zijn werk al jaren min of meer op de achtergrond. Omdat het in Nederland zo goed geregeld is, met een eigen systeem van belastingheffing waardoor de veiligheid gewaarborgd is, kan het waterschap voortvarend zijn werk doen. Er hoeft geen keuze gemaakt te worden  tussen bijvoorbeeld de bouw van een sporthal of een dijk verstevigen. De waterschappen hebben een unieke taak wat betreft veiligheid en het op orde houden van het watersysteem. Daarnaast hebben ze de jarenlange kennis in huis om deze taken goed uit te voeren”, aldus Klazien Hartog, hoofdingeland (algemeen bestuurder) van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

De veiligheid moet voorop blijven staan, maar voor de overige taken is door synergie wel winst te behalen. ,,Door samenwerking in de waterketen tussen gemeenten, waterschappen en op termijn de drinkwaterbedrijven zijn veel voordelen te behalen. Een goede samenwerking en een meer bedrijfsmatige aanpak kan jaarlijks tot 380 miljoen besparing opleveren. Gemeenten en waterschappen zijn hierin elkaars natuurlijke partners en zijn al bezig om deze plannen samen uit te werken. Dat zijn plannen die haalbaar zijn. Opheffen van de waterschappen is uiteindelijk een gevaarlijke optie. Als waterschapsbestuurders roepen we daarom de  verantwoordelijke politici in Den Haag op om onze wereldwijd geroemde waterveiligheid niet in de waagschaal te stellen”, aldus de ‘watervrouwen’.

De vrouwelijke bestuurders van de diverse waterschappen in Nederland hebben de handen ineen geslagen om aandacht te vragen voor het werk van het waterschap en de waterveiligheid van Nederland zodoende te kunnen waarborgen. In de 26 waterschappen die Nederland telt, zitten 137 vrouwen in het bestuur, waarvan 16 in het dagelijks bestuur.

Namens het netwerk Waterlelie waarin de vrouwelijke waterschapsbestuurders verenigd zijn.

Lida Schelwald – Van der Kley. Heemraad Waterschap Zuiderzeeland
Klazien Hartog. Hoofdingeland Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Annemarie Moons Dijkgraaf Vallei en Eem