juli 17, 2024

Stemmen op 15 maart 2023!

Voor meer informatie over de achtergronden en het ontstaan van het waterschap kijkt u op: www.waterschapsverkiezingen.info

Stem, en spreek je uit voor water

Op woensdag 15  maart 2023 mag iedereen van 18 jaar en ouder stemmen voor een nieuw waterschapsbestuur. De 21 waterschappen zorgen voor droge voeten, schoon en voldoende water. En hoe ze dat doen, daar heb jij invloed op. Breng daarom op 15 maart jouw stem uit voor een nieuw waterschapsbestuur.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is het waterschap ten noorden van het Noordzeekanaal en op Texel, het Noorderkwartier. In dit gebied zorgt HHNK voor veilige dijken, schoon en voldoende water. Zaken die heel belangrijk zijn voor ons waterrijke, laaggelegen land.

Betalen? Stemmen!

Vanwege dit belang heffen waterschappen, dus ook HHNK, waterschapsbelasting. Belasting die niet naar algemene uitgaven gaat, maar alleen bestemd is voor waterbeheer. Daarin is Nederland uniek in de wereld. In de wet is vastgelegd dat wie belasting betaalt, stemrecht moet hebben. Daarom zijn er eens in de vier jaar waterschapsverkiezingen, waarbij een nieuw algemeen bestuur wordt gekozen. Zo heb je invloed op de manier waarop HHNK jouw waterschapsbelasting besteedt. Hoe schoon moet het oppervlaktewater zijn, hoe voorkomen we overstromingen, wateroverlast en droogte nu het klimaat verandert? Over dit soort zaken gaat het bestuur van het waterschap. Belangrijke vragen die jouw stem verdienen op 15 maart 2023.

Wie mogen stemmen?

Iedereen die in het gebied van het Hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier woont en boven de 18 jaar is, mag stemmen voor een nieuw bestuur bij HHNK.