Het fundament van het waterschap

100715 Peilschaal met cijfers 150 dpiHet waterschap is er voor iedereen. Voor de stedeling en de recreant, voor de agrariër en de natuurterreinbeheerder. In een landbouwgebied zal het agrarisch waterbeheer voorop moeten staan en in een natuurgebied zal het watersysteem gericht moeten zijn op een natuurlijk beheer. De algemene democratie – Rijk, provincie en gemeenten – leggen binnen de ruimtelijke ordening de verschillende bestemmingen vast, het waterschap – als functionele democratie – zorgt
daarna voor het toepasselijke waterbeheer. In samenspraak met alle betrokkenen en met respect voor alle belangen.

Een functionele democratie zoals een waterschap vraagt om een functioneel, zakelijk dagelijks bestuur. Wij gaan dan ook uit van een zakencollege, waarbij de dagelijks bestuurders gekozen worden op basis van functionele argumenten:

  • De bestuurlijke én inhoudelijke kwaliteiten van de bestuursleden.
  • Een zo groot mogelijk draagvlak in het algemeen bestuur voor het dagelijks bestuur en voor de leden ervan.

Nadrukkelijk spreken we in het laatste punt over een zo groot mogelijk draagvlak in het algemeen bestuur en niet over een steun van een zo groot mogelijk
aantal lijsten. Voor het dagelijks bestuur en zijn leden gaan wij uit van de volgende punten:

  • De leden van het dagelijks bestuur behartigen de belangen van het HHNK en niet van de achterliggende organisaties.
    Op zich is dit een vanzelfsprekend punt, maar het kan geen kwaad om het nader te formuleren. De keuze voor de leden van het dagelijks bestuur moet gebaseerd zijn op de bestuurlijke en inhoudelijke kwaliteiten die zij hebben en niet op de organisaties waaruit zij afkomstig zijn.

Westdijk met bomen   West-Beemster

Deel dit

Reacties gesloten.