Water zoekt vrouw campagne van start!!

  Water zoekt vrouw campagne van start Noord-Holland – Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en voor het waterschap. In Noord-Holland boven het Noordzeekanaal is dat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In het Algemeen Bestuur van het hoogheemraadschap hebben slechts acht vrouwen zitting (van de dertig leden). Het is ook de landelijke […]

Deel dit:

‘Onze Arie Lap in de krant over schapen op de dijk

Bestuur HHNK op de bres voor dijkschaap Schapen op de dijk zijn nodig en dragen bij goed beheer bij aan de gewenste grasmat. Dat heeft het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) woensdagavond benadrukt. ‘Gouden hoefjes’, worden ze wel genoemd, de schapen die onderdeel zijn van het cultuurlandschap, het gras kort houden en met […]

Deel dit:

Deltadag

Ieder jaar probeer ik naar de Deltadag te gaan, de verschillende sessies, het ontmoeten van medebestuurders en het zien van de projecten van collega-waterschappen is altijd zeer inspirerend. Dit jaar was het thema het tijdig aanpassen van Nederland aan klimaatverandering. Hoe bereiden we ons met het Deltaprogramma voor op een toekomst waarin een forse storm zoals […]

Deel dit:

Lezing ‘Alledaags waterbeheer’ door Rob Veenman

(Foto: Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen) WORMERVEER – Met dijken en dammen, poldermolens en gemalen, sloten en vaarten zorgen we er al eeuwen voor dat we in Noord-Holland kunnen wonen en werken. Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen presenteert maandag 5 november de lezing ‘Alledaags waterbeheer’. Rob Veenman gaat deze verzorgen. Na een blik […]

Deel dit:

Veenweide

De CO2-discussie vraagt om een actieve aanpak, ook van de waterschappe De toegenomen CO2-uitstoot heeft grote gevolgen voor de waterschappen: klimaatveranderingen en de zeespiegelstijging. Waterschappen zijn op verschillende manieren betrokken bij de CO2-discussie. Op de eerste plaats moeten wij als verantwoordelijke overheden onze bijdrage leveren aan het terugdringen van de uitstoot. Terecht zetten we dan […]

Deel dit:

Bezoekje aan molen De Dog in Uitgeest

Vandaag zijn Ber en ik (Klazien) bij molen De Dog geweest, een ‘werkbezoekje’. De vrijwillige molenaars waren aanwezig bij een eerdere bijeenkomst over het erfgoed van Hollands Noorderkwartier. Daar kwam ik in gesprek met de enthousiaste vrijwilligers en hun liefde voor de molen. Een aantal weken later belde Edwin Blok mij op met de vraag […]

Deel dit:

‘Onze’ loco-dijkgraaf over de droogte in de polders en de gevolgen daarvan

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/227574/Grote-zorgen-om-verstopte-belangrijke-gemalen-Geen-afval-in-sloot-gooien UITGEEST – Om de droogte in de polder te bestrijden, laat het Hoogheemraadschap een grote hoeveelheid water vanuit sloten het land in. Maar omdat de sloten voor een groot gedeelte verstopt zitten, loopt het water niet goed door. “Er ligt allemaal slootafval en welvaartsafval, zoals blikjes en zakken voor de roosters.” Normaal gesproken worden de […]

Deel dit:

Rob en Helga van Leur

Onze Hoogheemraad Rob heeft soms wel een erg leuke baan! Afgelopen week mocht hij met Helga van Leur aandacht vragen voor de verandering van het klimaat en de gevolgen daarvan. We krijgen meer hoosbuien, meer droogte en in de steden komt er hittestress. Daar kunnen we met zijn allen wat aan doen, de komende tijd […]

Deel dit:

Fractie-uitje naar Texel

We gaan zo nu en dan even met elkaar op stap, meestal het gebied in om te kijken naar onze werken en dan combineren we het nuttige met het aangename om daarna met elkaar wat te eten. Ditmaal gingen we naar Texel toe waar onze Texelse fractiegenoot Arie ons van alles liet zien. We hebben […]

Deel dit:

Houden we het nog Droog in de Zaanstreek?

Terugblik op bijeenkomst over Klimaatadaptatie 7 november 2017 in de Koekfabriek   Klimaatadaptatie staat voor ingrepen in de publieke- en private ruimte die genomen worden om in te spelen op de effecten van klimaatverandering, als hevige regenval met als gevolg extreme wateroverlast en lange periodes van hitte die leiden tot droogte. Babel besteedde al diverse […]

Deel dit:
1 2 3 4 5 6 7 8 9