Welkom

 

Groen,Water&Land (GW&L) is hét waterplatform in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal en één van de grote fracties in het algemeen en dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Politiek ongebonden en voor alle inwoners en organisaties die zich betrokken voelen bij het waterbeheer. Met respect voor alle belangen, van stedeling tot agrariër en van ondernemer tot recreant. Voor een robuust en toekomstbestendig watersysteem tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten en met een rechtvaardige belastingheffing.

 

030_27

Deel dit: