juni 14, 2024

Waterbeheer in Nederland uniek

Waterbeheer in Nederland ’uniek’
14 januari 2016
14-01-2016 /pagina LRV005

Den Haag
Het is ’ongelofelijk belangrijk’ dat de waterschappen blijven bestaan, vindt minister Schultz van Haegen. „Waarom zouden we stoppen met een systeem dat juist werkt?”

Is het niet tijd dat ons oudste democratische orgaan op de schop gaat en bijvoorbeeld wordt ondergebracht bij provincies of het Rijk? Nee, zegt minister Schultz. Volgens haar hebben de waterschappen zeker nog bestaansrecht.
„Begin 1900 had je 2600 waterschappen, iedereen was betrokken. Nu zijn het er nog 22. Hierdoor zijn mensen er wat losser van komen te staan, maar ik probeer hen bewust te maken van het belang van de waterschappen.’’
,,In andere landen is het waterbeheer op allerlei niveaus en regio’s geregeld met soms zes ministeries en dus meestal niet geregeld. Bij ons is het heel simpel: het Rijk doet de primaire keringen en de waterschappen de secundaire.”
Ze zegt erg te hechten aan de waterschappen die een belasting heffen die puur voor bescherming tegen het water is bedoeld. „In de huidige opzet hoeven ze niet te concurreren met een nieuwe gymhal of parkeerplaats wat sexyer is dan een rioolwaterzuivering of een dijk.”
Ze wijst naar de problemen in andere landen. „In Amerika viel waterbescherming onder het ministerie van defensie. Dus daar is vanwege de oorlogen heel veel geld naar andere zaken gegaan. Ook in Engeland weten ze al heel lang wat de problemen zijn. Al voor het tweede jaar op rij zijn er overstromingen en Cameron begint het warm te krijgen, want iedereen zegt: ’dat pak je niet goed aan’. Heel veel landen hebben na overstromingen even budget voor het opknappen, maar daar gaat het niet om. Het gaat om structurele oplossingen en nadenken over hoe je dit voorkomt. Daarin zijn we als Nederland uniek.’’
Schultz is blij dat de bescherming van het water hier politiek niet gevoelig ligt. Zo is er een Deltawet, een Deltaplan en een Deltafonds voor de lange termijn. „We hebben een ’steady’ programma voor de komende vijftig jaar.”

(c) Noordhollands Dagblad 2016 alle rechten voorbehouden