juli 17, 2024

‘Vrouwen en mannen moeten gelijke kansen krijgen’

Noordhollands Dagblad, editie Zaanstreek/Waterland, door: Jan Koning

Foto: Erik Rietman

Zaandam – Of je verstand van zaken moet hebben om jezelf verkiesbaar te stellen voor het Hoogheemraadschap? ,,Je moet in ieder geval iets met water hebben en er alles over willen leren” zegt Klazien Hartog (50). De fractievoorzitter van Groen, Water & Land is woensdag opnieuw verkiesbaar tijdens de waterschapsverkiezingen. ,,Wanneer je op ons stemt, dan weet je zeker dat ook jouw gebied vertegenwoordigd wordt in het bestuur.”

Met de waterschapsverkiezingen voor de deur zijn verschillende politieke partijen weer volop in de weer om stemmen te winnen. Waterplatform Groen, Water & Land doet hier niet aan mee. Fractieleider Klazien Hartog vertelt: ,,Er zijn tijdens de verkiezingen voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier negen partijen waar men op kan stemmen. Waarom mensen juist op ons moeten stemmen? Omdat wij een van de niet-politieke partij waterschapspartijen zijn.”

,,Ik ben er sowieso geen voorstander van dat er politieke partijen meedoen aan de waterschapsverkiezingen. De politiek regeert namelijk volgens de waan van de dag, terwijl je bij het waterschap juist aan de lange termijn moet denken. Beslissingen van nu zijn niet voor morgen, maar voor over vijf, tien en misschien wel vijftig jaar. Wij moeten boven de waan van de dag uitstijgen. Verder hebben wij als Groen, Water & Land kandidaten uit alle regio’s van Noord-Holland op de lijst staan. Stem je op ons, dan weet je zeker dat ook jouw gebied vertegenwoordig wordt in het bestuur.”

Binnen het Hoogheemraadschap krijgen de bestuursleden te maken met allerlei belangen. De beslissingen die vanuit het Waterschap worden genomen, hebben dan ook een grote invloed op de flora en fauna binnen het beheersgebied. Maar ook voor de inwoners. Hartog: ,,Het gaat niet om de aanleg van een voetbalveld of de bouw van een sporthal, maar om het voorkomen dat we natte voeten krijgen.”

Onder water

,,Het klinkt natuurlijk een beetje gek, maar er zit wel een kern van waarheid in”, vervolgt zij. ,,Wij kijken namelijk vooral naar het grotere geheel, dat we de dijken dusdanig versterken en onderhouden dat we niet onder water komen te staan. Dat blijft de grootste uitdaging. Als bestuurder bij het Hoogheemraadschap behartig je de belangen van verschillende mensen. Je hebt de agrariërs, de natuurbeheerders, de mensen die langs de dijken wonen; noem maar op. Die willen allemaal iets anders.”

Hartog vervolgt: ,,Zo wilden de mensen die langs dijken wonen bijvoorbeeld een bloemrijke dijk. Een dijk waar bloemen en planten op groeien. Dat klinkt natuurlijk heel leuk en ziet er ook prachtig uit, maar het kan niet overal. Doe je dat naast een agrariër die vervolgens last krijgt van onkruid en zijn land moet bespuiten met gewasbeschermingsmiddelen. Dat schiet natuurlijk niet op. Daarnaast betreft het een hogere vegetatie en wanneer er sprake is van harde en vaak voorkomende slagregens gaan de wortels uit elkaar en kan bijvoorbeeld de dijk wegglijden. Dus hoe mooi ik het ook vind, het is niet altijd een optie. Veiligheid staat voorop.”

Bij het Waterplatform Groen, Water & Land staan 24 dames en 24 heren op de lijst. ,,Om en om”, legt Hartog uit. ,,Ik ben initiatiefnemer van het project ‘Water Zoekt Vrouw’ en wij vinden dat vrouwen en mannen gelijke kansen moeten krijgen binnen het waterschapsbestuur. Toen ik in 2014 hier mee startte, hebben we onderzoek gedaan naar hoeveel mannen en vrouwen er in het bestuur van alle waterschappen in Nederland zaten. Die verhouding bleek heel erg scheef in het voordeel van de mannen. Dat vonden we zo jammer, omdat Nederland voor de 50 procent uit mannen en 50 procent uit vrouwen bestaat.”

,,Als je daarbij bedenkt dat in landen als Afrika, waar de waterschaarste enorm is, de vrouwen over het water gaan, moet dat hier toch anders kunnen. Om dit te veranderen willen we de vrouwen aanmoedigen om te gaan besturen. Om eerlijke kansen te krijgen, hebben we ze om en om op de lijst gezet. Bij ons is de nummer één dus net zo verkiesbaar als de nummer vier.”

Fotot: NHD: Erik Rietman