juli 17, 2024

Vice Voorzittter van het Platform Slappe Bodem

Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft Sjaak Langeslag tijdelijk het voorzitterschap waargenomen. Op 5 oktober vond de eerste kerngroep plaats met nieuwe gemeentebestuurders. Op deze vergadering zijn de nieuwe voorzitter en vice-voorzitter/penningmeester gekozen. Wethouder Michel Klijnmij- van der Laan uit Gouda is voorzitter geworden en ik mag vice-voorzitter/penningmeester zijn.

Op 29 november is Sjaak overleden. Hij was jarenlang een belangrijke drijvende kracht en een kundige en betrokken bestuurder die waterschappen in de bestuurlijke kerngroep vertegenwoordigde. Van maart tot oktober 2022 was hij interim voorzitter van het Platform Slappe Bodem.