Thematrekkers

100715 Peilschaal met cijfers 150 dpiNoorderkwartier heeft meer dan 1,1 miljoen inwoners en velen daarvan hebben veel kennis en ervaring op terreinen die voor het hoogheemraadschap én Groen,Water&Land nuttig en soms zelfs noodzakelijk kan zijn. Binnen GW&L zijn meerdere mensen actief die zich specifiek bezighouden met bepaalde thema’s: van dijkverzwaring tot muskusrattenbestrijding, van kostentoedeling tot zwemwaterkwaliteit, van archeologie tot waterzuiveringstechnieken. Maar meer deskundigheid op vele onderwerpen, van klein tot groot, is nog steeds welkom. De gezamenlijke deskundigen binnen GW&L vormen gezamenlijk de Adviesraad die, gevraagd en ongevraagd, de vereniging en de bestuurders van GW&L kunnen ondersteunen.
Daarnaast hebben de thematrekkers een belangrijke taak bij het realiseren van het handboek.

Picknickbank Jisp

Deel dit

Reacties gesloten.