april 15, 2024

team 2023

Nr. 1: Klazien Hartog (Bergen NH)

Geboren en getogen aan het water in Zaandam, ben ik drie jaar geleden aan zee gaan wonen. Water is in mijn leven altijd en overal geweest. Het belang van schoon en voldoende water, maar ook de vraagstukken van droogte zijn uitdagingen voor de toekomst. Zeker in Noord Holland waar we eigenlijk op het laagste putje van Nederland wonen. Door tekort aan zoetwater en zeespiegelstijging hebben we ook last van verzilting. De enorme woningbouw opgave, het veranderende klimaat en de opbouw van de ondergrond, vraagt een andere blik op waterbeheer. Niet alles is meer vanzelfsprekend en kan zomaar overal. We moeten samen met u, goed nadenken om in de toekomst droge voeten te houden. Ik wil me graag weer opnieuw inzetten om het waterbeheer praktisch uit te voeren en betaalbaar te houden.
,,Alleen samen met u kunnen we de uitdagingen die het klimaat ons biedt aan.

Nr 2: Leo Dickhoff (Heerhugowaard)

Na mijn wethouderschap (2010-2018) in de voormalige gemeente Heerhugowaard (nu Dijk en Waard) heb ik gekozen voor een bestuursfunctie bij het waterschap HHNK. In mijn vorige periode ben ik betrokken geweest bij het landelijk waterbeheer (RBO Rijn West) en was ik voorzitter bij het recreatieschap Geestmerambacht. Water is hier leidend en ik werd geconfronteerd met hoe belangrijk het is voor, enerzijds afvoer van overtollig water naar de zee, anderzijds dat water schoon en gezond dient te zijn om in te recreëren. Beiden zijn taken van het waterschap. Sinds 2019 zit ik in het bestuur van HHNK en heb ik mij beziggehouden met onder andere het moderniseren en verduurzamen van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) en zorggedragen dat de waterschapsbelasting niet meer ging stijgen dan met het inflatiecijfer. En het laatste is ook gelukt.
De komende 4 jaren (2023-2027) zal verder worden ingezet om onder andere onze wateren gezonder en schoner te maken, extra maatregelen inzake klimaatadaptatie, het verminderen van broeikasgassen bij rwzi’s en verwijderen van microplastics en medicijnresten uit ons afvalwater. Dit allemaal moet bekostigd worden uit de opbrengst van onze belastinginkomsten. Uiteraard zal ik mij inzetten dat ook in de komende 4 jaren de waterschapsbelasting niet meer zal stijgen dan met de inflatiecijfer.

Nr 3: Evelien van Roijen (Den Helder)

In 2008 werd landelijk overgestapt van een personenstelsel naar een lijstenstelsel bij de waterschapsverkiezingen. Ik heb toen voor de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) een campagne georganiseerd om meer vrouwen op de verkiezingslijsten te krijgen. Karla Peijs, de toenmalige commissaris van de Koningin in Zeeland heeft hiervoor de aftrap gegeven. Ik leerde toen dat er ontzettend weinig vrouwen in waterschapsbesturen zaten, terwijl juist vrouwen alle dagen met water bezig zijn. Het is en blijft bijzonder dat juist vrouwen het beheer en de besluiten van waterschappen eenzijdig overlaten aan een grote meerderheid van mannen. Gelukkig kent Waterplatform Groen, Water & Land een 50/50 balans!

Nr 4: Arie Lap (Texel)

Op Texel geboren en opgegroeid op de boerderij in het dorp Den Hoorn.
Al op jonge leeftijd met hulp van een buurman begonnen met het telen van bloembollen.
Daarnaast reis ik graag en hou er van om zelf te zingen.
‘Het Waterschap’ heeft altijd speciale aandacht bij mij gehad, vooral omdat deze funcionele organisatie van vitaal belang is voor onze samenleving. Daar zet ik mij graag voor in, zowel bestuurlijk als in werkgroepen. Mijn brede praktische kennis komt daar goed bij van pas.
Binnen de fractie GW&L werken we met onze verschillende achtergronden plezierig samen, en dragen sterk bij tot het goed functioneren van het Waterschap.
De komende jaren wil ik mij daarvoor blijven inzetten

Nr 5: Erna Sluis (Alkmaar)

Gedegen en goed waterbeheer zonder politieke kleur: daar zet ik me voor in!
Als actieve watersporter en bewoner aan het water ben ik me dagelijks bewust van het belang van goed waterbeheer. Goed waterbeheer beschermt ons tegen dijkdoorbraken, effecten van extreme droogte en is belangrijk voor een natuurlijk evenwicht. Daar is geen politieke kleur voor nodig!
Binnen Groen Water en Land is er oog voor alle belangen rondom het waterbeheer. Door samenwerking maken we weldoordachte keuzes en houden we het waterbeheer op peil. Zo kunnen we veilig wonen, werken en recreëren in ons polderrijke en waterrijke gebied en onze regio gezond houden.
Ik zet mijn bestuurlijke ervaring in om de visie van Groen Water en Land te verwezenlijken. Door uitvoerbare besluiten te nemen en beschikbare middelen goed te besteden. Door transparant en aanspreekbaar te zijn. Door te weten wat er in de watersport leeft. En door de handen uit de mouwen te steken. Vanuit passie, ervaring, en overtuiging.

Nr 6: Rob Veenman (Wijdewormer)

Rob Veenman. In mijn studententijd betrokken geraakt bij de Polder Oostzaan en jarenlang secretaris geweest van de Waterschapsvereniging Polder Oostzaan, die in 2008 is opgegaan in het waterplatform Groen, Water & Land. Vanuit Oostzaan heb ik uitgebreid gestreden, tot aan de Hoge Raad, voor een rechtvaardige waterschapsbelasting. Mede door die strijd wordt de “weeffout” in het belastingsysteem opgeheven en komt er een betere waterschapsbelasting. Maar er zijn nog vele punten ter verbetering. Het waterschap is een mooie en prettige vorm van openbaar bestuur, want je bent bezig met concrete zaken zoals dijkverbeteringen, de bouw van nieuwe gemalen en innovatieve zuiveringstechnieken. En door het werk van het waterschap kunnen in Noorderkwartier 1,2 miljoen mensen veilig wonen en werken, met droge voeten en schoon water. Op dit moment ben ik dagelijks bestuurder en loco-dijkgraaf en ben ik verantwoordelijk voor de dijken en duinen. Met de zeespiegelstijging en de klimaatveranderingen is dat een uitdagende klus. Na drie keer lijsttrekker voor Groen, Water & Land te zijn geweest, geef ik nu met een gerust hart het stokje over aan Klazien Hartog. Met mijn huidige zesde plaats (we hebben nu zeven zetels) blijf ik wel beschikbaar voor een plaats in het dagelijks bestuur en zal ik mij blijven inzetten voor een praktisch en kostenbewust waterbeheer, voor u en samen met u.

Nr 7: Anneke Out – Langeveld (Edam – Volendam)

Het platteland is als de longen en de blaas voor de omgeving. Frisse lucht en doorstroming van water is belangrijk voor stad én buitengebied, zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Als melkveehouder en schapenhouder is het een voorrecht om in en met de natuur te werken, met omstandigheden als het weer waar ik als mens en mijn beroep mee te maken heb. Zoals dat ook voor een waterschap geldt.
Mijn bestuurlijke achtergrond is divers, verbonden met de agrarische sector en lokaal zoals Purmer Belang en dorpsraden overleg binnen de gemeente.
Wederom sta ik op de lijst van Waterplatform Groen, Water & Land omdat deze niet politiek gebonden is, een gedegen bestuurlijke ervaring bij het waterschap heeft en een mooie balans tussen mannen en vrouwen op de lijst.

Nr 8: Theo Breedijk (Heemskerk)

Theo Breedijk, 79 jaar, wonende te Heemskerk is vanaf 2019 lid van het AB-HHNK voor Groen, Water & Land. Hij wil op plaats 8 van G,W&L graag lid van het AB-HHNK blijven, maar wil eventueel ook verder als steunfractie lid.
Theo is al enkele termijnen ook raadslid in Heemskerk. In de afgelopen jaren heeft Theo zich bij HHNK vooral laten gelden op de gebieden van ecologische waterkwaliteit, onderhoud stedelijke wateren en het visbeleid. Daarnaast volgt hij de ontwikkelingen op het gebied van de waterzuiveringen richting nieuwe technieken, energie-neutraal en circulariteit. Theo is hengelsporter en zet zich al vele jaren bestuurlijk in voor ook de recreatieve belangen van het water.

Nr 9: Winnie de Wit

Zaanstad – Eeuwen geleden veroverde de mens het land van het water. Vandaag de dag is het nog steeds belangrijk dat waterbeheer deskundig gebeurd. We leven in een delta, en moeten nog steeds alert blijven. Het verhaal van e eeuwenlange strijd tegen het water is zichtbaar in het erfgoed zoals de nu nog meemalende poldermolens en de gemalen. Het erfgoed draagt bij aan het waterverhaal. Dat maakt dat we ons bewust blijven dat leven onder zeeniveau niet vanzelfsprekend is. GW&L gaat zorgvuldig om met erfgoed, dat is nodig om ook toekomstige generaties te leren dat waterbeheer steeds belangrijker wordt.

Nr 10: Peter Knook (Purmerend)

Purmerend – Geboren en getogen in de Purmer, 4,5 meter onder NAP en zoon van een akkerbouwer. Zeer bewust van goed waterbeheer dus. Met een uitstapje van 3 jaar naar Groet is Peter zijn hele leven Purmerend trouw gebleven. Zelfstandig ondernemer en als vrijwilliger actief als penningmeester bij Vereniging Historisch Purmerend en Stichting Hospice het Thuis van Leeghwater in de Middenbeemster. Daarnaast is Peter inmiddels 14 jaar voorzitter van Musical & Operette Purmerend. Peter kiest voor Groen Water & Land vanwege de historie. ‘Purmer Belang’ ligt mede ten grondslag aan oprichting van GW&L. Daarnaast spreekt het ontbreken van politieke kleur Peter aan. Peter is financieel en bedrijfskundig onderlegd en zal actief bijdragen aan een praktische en transparante organisatie die zegt wat zij doet en doet wat zij zegt in het belang van alle Noord-Hollanders.

Nr 11: Ellie van Genderen – Bottelier (Amsterdam)

Ik ben Ellie van Genderen, getrouwd met Tonnie en moeder van twee zonen en een aangenomen dochter. Ik heb ook twee prachtige kleinzonen. Ik woon al 62 jaar in Amsterdam Noord, Floradorp.
Ik doe veel vrijwilligerswerk, ik werk als buurthulp bij de voedselbank en de Stichting flora4Life. Daar houden we kinderactiviteiten en koffieochtenden voor de ouderen.  We doen veel activiteiten zoals Jeugdland en busreisjes.

Nr 12: Idso Brouwer (Drechterland)

Nr 12: Idso Brouwer (Drechterland)

Nr 13: Milja van Rijwijk (Hoorn)

Nr 13: Milja van Rijwijk (Hoorn)

Hoorn – Maatschappelijk actief, betrokken bij de klimaatveranderingen en haalde daarom zelf, samen met de wethouder van Hoorn, de eerste tegel uit haar tuin.

Nr 14: Daniel Groot (Den Helder)

Den Helder – Ondernemer in de offshore en maatschappelijk zeer actief in Den Helder. Oprichter van ‘Vrienden van Den Helder’.

Nr 15: Netty Zander (Schagen)

Schagen – Kreeg in 2017 een koninklijke onderscheiding voor haar maatschappelijke inspanningen, o.a. voor het Westfries Genootschap en het educatieve werk over de Westfriese Omringdijk, waterbeheer en meer.

Nr 16: Eric Zwijnenberg (Alkmaar)

Alkmaar – Molenaar van de Wimmenumermolen en oud-docent Hogeschool InHolland. Zeer actief in de molenwereld en daarom door Hare Majesteit Prinses Beatrix onderscheiden met de ‘Zilveren Anjer’.
Eric Zwijnenberg, geb. 1946, eigenaar en molenaar van de Wimmenummermolen in Egmond aan den Hoef en daarmede sinds 1967 betrokken bij de waterhuishouding. Oud-docent natuurkunde Hogeschool InHolland. Van jongs af aan zeer actief in de molenwereld met bestuursfuncties bij verschillende stichtingen en verenigingen, waaronder De Hollandsche Molen, Het Gilde van Vrijwillige Molenaars (medeoprichter) en de Zijper Molens. Ridder in de orde van Oranje-Nassau en onderscheiden met de ‘Zilveren Anjer’.
Medeauteur van diverse publicaties over molens, waaronder Molengids Noord-Holland (2004), het boek “Molens” van De Hollandsche Molen (2007 en 2022), het Noord-Hollands Molenboek (2007), Weidemolens in Noord-Holland (2013), Molengerelateerde straat- en plaatsnamen in Nederland (2015), “Molens moeten draaien” (50 jaar Gilde van Vrijwillige Molenaars, 2022) en de molenscheurkalender 2023.
Houdt regelmatig lezingen over molens en hun rol bij de watergeschiedenis van Noord-Holland.
Geïnteresseerd in lokale historie, cultuurhistorie, behoud erfgoed, gevolgen klimaatverandering, de ‘waterbestendigheid’ van Nederland, zonne- en windenergie, techniek. In bezit van twee oldtimers.
Doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen

Nr 17: Anneke Stam (Opmeer)

Nr 17: Anneke Stam (Opmeer)

Nr 18: Rino Zonneveld (Castricum)

Castricum – Als vrijwilliger actief in de Stichting Oud-Castricum als vrijwilliger archeologie, landschapskenner en bestuurslid, betrokken bij Stichting Oer-IJ en bestuurslid afdeling 9 van Archeologische Werkgemeenschap Nederland.

Nr 19: Philippine Brouwer – Stam (Uitgeest)

Philippine Brouwer-Stam (Uitgeest)
Water is de rode draad in het leven van Philippine, opgegroeid in Egmond aan Zee als dochter van een visser. Als je zo dicht bij de zee woont, leer je bij een zware zuidwester storm hoe belangrijk een goede kustverdediging is.
Samen met haar man (een weg- en waterbouwkundige) woonde ze op waterbouwkundige projecten in Saoedi-Arabië en Nigeria.

Philippine wekte als jurist Ruimtelijke Ordening bij de gemeenten Amsterdam en Schagen en zodoende was zij samen met het waterschap verantwoordelijk voor een goede inpassing van het water in de ruimtelijke plannen.

Daarnaast was Philippine maatschappelijk actief in de raad van toezicht van de Rabobank Uitgeest-Heemskerk en voorzitter van een gemeentelijke adviescommissie in Uitgeest.

Nr 20: Vok Kay (Twisk)

Nr 20: Vok Kay (Twisk)

Twisk – Als oud-wethouder en veehouder altijd pleitbezorger geweest van goed waterbeheer, vaar- en schaatsroutes, visbeheer en meer, o.a. als voorzitter Dorpsraad Twisk en ILG commissie West-Friesland.

Nr 21: Emmy Kroese – Visser (Stede Broec)

Stede – Broec Mijn naam is Emmy Kroese-Visser en ik werk in de gemeente Medemblik als
privacy officer. Groen Water en Land spreekt mij vooral aan, omdat er geen
politieke kleur aanhangt.
Opgegroeid in Westfriesland betekent veel spelen in en bij het water en nog
steeds vaar ik met plezier door de sloten en naar het Streekbos. Water is
voor iedereen belangrijk en de zorg om droge voeten te houden groot.
Het gaat nu goed en om deze situatie te behouden kan je kiezen voor
waterplatform Groen, Water  & Land, dan blijven ze de grootste partij om ook
jou belangen te behartigen!

Nr 22: Nic Grandiek (Zaanstad)

Nic is een echte Noord-Hollander en werkt als strategisch watermanager bij RWS Noord-Holland en werkt aan oplossingen om de belangrijkste water backbone/boezem van Noord-Holland, het Noordzeekanaal, toekomstbestendig te maken. Dat is een grote opgave gezien alle problemen die op ons afkomen zoals de steeds vaker voorkomende clusterbuien, zeespiegelstijging maar ook het steeds voller worden van het Noordzeekanaalgebied met industrieterreinen en woongebieden. Puzzelen in en met de ruimte om de voeten van ca 4 miljoen mensen droog te houden!  Heeft veel ervaring in en met waterbeheer, drinkwaterbeheer, veenweideproblematiek  en hoe om te gaan met natuurgebieden, drinkwaterproductie en ruimtelijke vraagstukken. Maar altijd met water en bodem als uitgangspunt. 

Is in zijn vrije tijd veel te vinden in een zeilboot.  

Nr 23: Marijke Dirkson (Schagen)

Marijke Dirkson
Voor Marijke zijn natuur, mensen en dieren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Na haar studie Tuin- en Landschap aan de STOAS, agrarische pedagogische hogeschool, werkte ze als boswachter in verschillende plaatsen. Eerst voor Staatsbosbeheer op Terschelling en Vlieland, later in Gooi en Kennemerland. Om meer van de wereld te zien ging ze naar de Verenigde Staten ze werkte als ‘interpretive ranger’ voor The National Forest, in de staat Washington. In 2006 kwam ze terug bij PWN, in bezoekerscentrum De Hoep. Haar taak was de coördinatie van de vrijwilligers en uitzendkrachten. Ze werkte ook mee aan verschillende educatieve programma’s voor basisscholen. Marijke is bekend van radio en tv Noord-Holland. In het radioprogramma “De Ochtend’ van Arjan Burggraaf, vertelde ze over de natuur en samen met Stephan Roest presenteerde ze het tv programma ‘ Natuurlijk Noord-Holland’. In 2010 schreef ze het boek Op pad met de boswachter.

Nr 24: Sjaak Hoogendoorn (Waterland)

Nr 24: Sjaak Hoogendoorn (Waterland)

Ilpendam – Voormalig voorzitter van de Agrarische Natuurvereniging Water, Land & Dijken en biologisch melkveehouder. Klimaatverandering en bodemdaling hebben een steeds groter effect op de agrarische bedrijfsvoering en vragen dan ook alle aandacht van het hoogheemraadschap.

Nr 25: Emmy Lamers – Kuiper (Heemskerk)

Heemskerk – Mijn naam is Emmy Lamers. Ik ben bij de vorige waterschapsverkiezingen op de kieslijst beland. De campagne “water zoekt vrouw” sprak mij zeer aan. En het is super dat er zoveel vrouwen op de lijst van Groen, water, Land staan!!
Ook ik sta deze verkiezingen weer op de lijst. Ik ben de fractievoorzitter van Heemskerk Lokaal, een politieke lokale partij die de laatste verkiezingen een mega winst in zetels had. Daarnaast maak ik ook deel uit van het bestuur van het Kennispunt Lokale Politieke Partijen. Ook via deze weg is er een link met de waterschappen. Water, in de breedste zin van het woord, maakt steeds meer deel uit van ons leven. Daarbij geen politiek bedrijven maar zorgen voor praktische uitvoering. Ons land ligt nu eenmaal laag, onder de zeespiegel. En dat kan risico’s met zich meebrengen. Daarom wordt er bv ook samengewerkt met de Veiligheids Regio Kennemerland (VRK) om de mogelijke risico’s in kaart te brengen en eventuele rampscenario’s vóór te zijn.

Ga daarom stemmen op 15 maart stemmen Groen, Water, Land.

Nr 26: Jan Roelofsen (Huisduinen)

Nr 26: Jan Roelofsen (Huisduinen)

Huisduinen – Een ervaren bestuurder op provinciaal, regionaal en plaatselijk , o.a. als voorzitter Stichting Strandexploitatie Noordkop, oud-directeur Regio VVV Kop van Noord-Holland bestuurslid Huisduiner Belang.

Nr 27: Donja Wagenaar (Hollands Kroon)

Nr 27: Donja Wagenaar (Hollands Kroon)

Hollands Kroon – Oud medewerker van het hoogheemraadschap en actief zwemmer in open water en organisator van zwemwedstrijden zoals Swimm to fight Cancer.

Nr 28: Ayham Bayzid (Wormerland)

Nr 28: Ayham Bayzid (Wormerland)

Wormer – Heeft als logistiek medewerker van Artsen zonder Grenzen de gevolgen van overstromingen en het gebrek aan water wereldwijd ervaren. Als voorzitter van het Natuurcollectief Noord-Holland en met zijn zorgboerderij Saens Groen nu nauw betrokken bij het particulier natuurbeheer.

Nr 29: Jade Apeldoorn (Heerhugowaard)

Als zeiler, waterscout en watermolenaar ben ik veel op en rond het water te vinden. Goed waterbeheer gaat over droge voeten, veilige dijken maar ook voor veilige en fijne recreatie rondom de meren en plassen die zomers vaak druk bezocht worden door zeilers, zwemmer en zonnebaders. 

De juiste besluiten moeten kunnen worden genomen zonder dat deze politiek gekleurd zijn, daarom vind ik het belangrijk om me voor een partij in te zetten die geen aftakking is van een grote politieke partij.

Als watermolenaar vind ik het belangrijk om historische watererfgoed te behouden en te blijven gebruiken. Het vertelt ons hoe er vroeger al gestreden werd om het land droog te houden. De meeste molens kunnen nog steeds helpen bij de bemaling. Wanneer er hoog water staat kan het waterschap beroep doen op de oude molens. Kom gerust eens bij mij kijken op de Viaan.

Nr 30: Bart Slooten (Koedijk)

Nr 30: Bart Slooten (Koedijk)

Koedijk – Molenaar van de Grebmolen en oud-waterschapsbestuurder. Daarnaast betrokken bij de stichting Johannes Bos (de stellingmeelmolen De Gouden Engel) en de Westfrriese Molen en de Molenstichting Zeevang.

Nr 31: Ineke Stolk – Beertsen (Enkhuizen)

Enkhuizen – Ik woon in Enkhuizen en ga mee in de visie van Groen, Water & Land, dat ‘er geen liberale, socialistische of christendemocratische dijken zijn’ en dat ‘het hoogheemraadschap moet besturen op basis van praktische en functionele uitgangspunten, niet op basis van ideologische discussies of politieke kleuring’.

Nr 32: Pim de Herder (Hollands Kroon)

Hollands Kroon – Architect, raadslid in de gemeente Hollands Kroon en zeer deskundig en betrokken bij de dijkverzwaring Den Oever en de Afsluitdijk.

Nr 33: Marga Tollenaar (Hollands Kroon)

Winkel – Iedereen heeft  zijn  eigen verantwoordelijkheid en kan een bijdrage  leveren ten aanzien van het beheer van het water in onze mooie provincie Noord-Holland boven het  IJ.
Persoonlijk geniet ik daarvan tijdens mijn vele tochten door Noord-Holland op de  racefiets. Dan valt op hoe gevarieerd het landschap is en  hoe in elke regio een  uniek beheer van het water noodzakelijk is. Ook valt mij als fysiotherapeute op dat de natuur voor veel  mensen van groot belang is  om te  bewegen en te sporten langs en op het  water. Ook aan dit sportieve- en  recreatieve belang  van de dijken, meren en vaarten besteed Groen, Water en Land, waar  mogelijk aandacht.
We moeten er voor  zorgen  dat we alle bijzondere ( weers-) omstandigheden kunnen weerstaan en op alle scenario’s zijn voorbereid.
Het is van belang  om zorgvuldig en zuinig om te gaan met water en de  juiste  keuzes te maken.
Met praktische maatregelen en gebruikmaking van alle beschikbare  kennis en techniek uit  het  verleden,  heden en toekomst , kunnen we de juiste beslissingen  nemen. Ik woon in de gemeente Hollands Kroon en werk in Amsterdam. Zodoende voel ik  mij  betrokken bij  onderwerpen die  zowel de stad als het platteland aangaan. De belangen van alle bewoners en bedrijven binnen het waterschap moeten worden behartigd. Daar wil ik  mij graag voor  inzetten.

Nr 34: Jan Klaver (Medemblik)

Nr 34: Jan Klaver (Medemblik)

Medemblik – Akkerbouwer, oud-hoofdingeland en schouwmeester Waterschap West-Friesland en docent landbouwonderwijs.

Nr 35: Renie van Aartrijk (Koggenland)

Avenhorn – Water! Mijn hele jonge leven heeft zich rondom water afgespeeld. Geboren aan de Zaan! Jaren lid geweest van de waterpadvinderij met de boten in het Westzijderveld. Het water had toen geen bijzondere betekenis voor me, het was er gewoon en ik genoot ervan. Al langere tijd echter wordt het gebruik en beheer van ons water steeds belangrijker. Het veiligheidsaspect speelt een steeds grotere rol. Zijn onze dijken hoog genoeg om veilig te kunnen wonen en werken. Hebben we straks wel genoeg water voor onze landbouw en voor onszelf? Het tempo van veranderingen in het klimaat zorgt ervoor dat we allemaal de noodzaak van waterbeheer zijn gaan inzien. Daarom zullen we nu plannen moeten maken en uitvoeren. Met wie kunnen we dat beter doen dan met de Waterschappen? Daarom wil ik mij als lijstduwer inzetten. Breng uw stem uit!

Nr 36: Willem Stam (Schagen)

Tijdens mijn studie Civiele Planologie (TU Delft) nam ik 45 jaar geleden deel aan een Interdisciplinaire Studiegroep Planologie (ISP) over de vraag of de keuze voor de Oosterschelde Pijlerdam wel de juiste was geweest als niet alleen de veiligheid het doorslaggevende criterium was, maar ook allerlei andere aspecten volwaardig meegewogen zouden zijn. Dit in het kader van de eventuele invoering van het instrument Milieueffectrapportage in Nederland. Vanaf dat moment hebben vraagstukken op het gebied van waterbeheer, milieu en ruimtelijke ordening mij niet meer losgelaten.

Als strategisch adviseur bij de gemeente Den Helder was ik, als laatste klus voor mijn pensionering, verantwoordelijk voor de totstandkoming van de Strategie Klimaatadaptatie Kop van Noord-Holland. Inmiddels zijn deze strategieën voor alle deelgebieden van het werkgebied van HHNK voorhanden. 

De komende bestuursperiode wordt cruciaal in het tot uitvoering brengen van deze strategieën. Voor mij komt het dan aan op samenwerking tussen zoveel mogelijk relevante partijen, die oog hebben voor elkaars belangen en werken aan een toekomstgericht omgevingsbeleid dat ons gebied voorbereidt op het klimaat van morgen. Dit vraagt om een integrale benadering op alle schaalniveaus. Het Hoogheemraadschap mag best een regisserende rol pakken in dit proces omdat waterbeheer in al zijn facetten een belangrijk voorwaardescheppend element is bij veel ontwikkelingen in Noord Holland Noord.

Nr 37: Eva Stache (Oostzaan)

Oostzaan – Architect, PhD onderzoeker en op dit moment bezig met een promotieonderzoek naar klimaatbestendig bouwen aan de TU Delft. Expert Klimaatbestendige steden en Stedenbouw en Architecture

Nr 38: Dick Jan Braaij (Zuidschermer)

Nr 38: Dick Jan Braaij (Zuidschermer)

Molenaar en gepensioneerd aardrijkskundedocent at Murmellius Gymnasium Alkmaar

Nr 39: Karon Lastdrager (Landsmeer)

Nr 39: Karon Lastdrager (Landsmeer)

Landsmeer – Art director en geboren getogen in het veenweidegebied.

Nr 40: Peter Heeremans (Castricum)

Nr 40: Peter Heeremans (Castricum)

Akersloot – Als molenaar van de poldermolen De Dog nauw betrokken bij het waterbeheer, waarover hij ook graag vertelt aan alle passanten.

Nr 41: Rita Melk – Dijkhuizen (Koog aan de Zaan)

Nr 41: Rita Melk – Dijkhuizen (Koog aan de Zaan)

Koog aan de Zaan – Voorzitter Kontakt Milieubeheer Zaanstreek en actief binnen de natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en het Zaans Natuur- en Milieucentrum.

Nr 42: John de Jong (Amsterdam)

Ben 67 jaar oud ,geboren in Amsterdam Jordaan maar al 60 jaar woonachtig in Noord, heb lts/richting MTS gedaan maar laatste jaar naar de Marine gegaan en daar 6 jaar volbracht  en ging eruit als Matr 1 /ov1. Daarna Heb ik 40 jaar bij de spoorwegen gewerkt en de laatste 15 jaar  als praktijkbegeleider, opleider en mentor voor de collega’s daarbij ontwikkelde ik diverse spoor gerichte opleidingen. 
Ben sinds 3 jaar met pensioen en ben nu secretaris van stichtingflora4life waar ik de evenementen afdeling begeleid, aanvraag , subsidies enz. ook  vergaderingen bijwoon.
Ons grootste evenement is het oudersjaar vuur wat al 72 jaar bestaat en ook het nieuws haalt. Daarnaast begeleidt ik  een floramobiel waarmee wij ouderen en minder valide mensen ophalen en brengen van deur tot deur. En doet dit met vier vrijwilligers. Ook  samen met een andere stichting doen wij buurthulp wat heeft geleid in een stichting buurthulp waar beide stichtingen inzitten. We geven dan voedsel en kleding uit. dit alles is te volgen op ons facebook stichtingflora4life waar wij alles op posten . Dus ipv rustig genieten ben ik drukker dan ooit, zolang het gaat, gewoon doen toch.

Nr 43: Els Kops (Edam – Volendam)

Nr 43: Els Kops (Edam – Volendam)

Edam – Oud- docent Land- en tuinbouwonderwijs.

Nr 44: Ton Smit (Assendelft)

Nr 44: Ton Smit (Assendelft)

Assendelft – Maatschappelijk zeer actief, o.a. met biodiversiteit, stedelijk groen, bloemrijke akkerranden en kinderen. ,,Ik ben Ton Smit al 77 jaar oud maar nog steeds bevlogen met de natuur en alles wat daar mee te maken heeft. Daarom sta ik op de kies lijst van G,W&.  Ik maak mee zorgen over het milieu, want daar gaat het slecht mee. Niet alleen om het klimaat maar ook om de kwaliteit van water en grond. Daarom vindt ik dat het radicaal anders moet gaan door op een natuurlijk manier te gaan werken in de landbouw o.a. door het afschaffen van kunstmest. Maar ook de mobiliteit en de industrie moet minder en schoner. Ik maak me ook zorgen om de waterkwaliteit, ik weet nog hoe helder het water was toen ik jong was. Dus stem op onze partij dan gaan we daar mee aan de slag.

Nr 45: Ellen Kerk – Webbe (Heerhugowaard)

Nr 45: Ellen Kerk – Webbe (Heerhugowaard)

Heerhugowaard – Groene tuinvrouw! Als hovenier nauw betrokken bij de realisatie van een klimaatbestendige en groene omgeving.

Nr 46: Peke Kuiken (Edam)

Nr 46: Peke Kuiken (Edam)

Edam – Oud-docent Land- en Tuinbouwonderwijs en betrokken bij de Stadskrant.

Nr 47: Nicole Taffijn (Heerhugowaard)

Nr 47: Nicole Taffijn (Heerhugowaard)

Heerhugowaard – Bedrijfsadministrateur en organiseert wandelingen door de vrije natuur.

Nr 48: Peter Roggeveen (Zaanstad)

Zaanstad. Journalist, schrijver en publicist. Schrijft veel over de historie van Zaanstad en de omliggende gebieden

Nr 49: Linda Rose Smit (Den Helder)

Toelichting lijstduwerschap Platform, Groen, Water en Land

Linda Rose Smit

Geboren op de Helderse zeedijk met uitzicht op zee in 1955, 17 jaar werkzaam in de scheepvaart en nu hartstochtelijk scubaduiker en mooiweerroeier. Ik heb in mijn werkzame leven en in mijn hobby’s de afgelopen decades de wereld gezien op, onder en rond het water. Waar vroeger gedacht werd dat de zee groot genoeg was om alles aan te kunnen en we geen weet hadden vaak van de langjarige gevolgen van het gebruik van sommige mest- en gifstoffen, kunnen we nu niet meer om de feiten heen.

De wereld verandert, en wij moeten er alles aan doen om te zorgen dat hij leefbaar blijft en veilig. Ons oppervlaktewater en de waterbodem moeten schoner, onze dijken blijven een uitdaging.

Waterschappen en alles waar ze over gaan, zijn breder dan een belang van de ene of de andere beroepsgroep, ze gaan ons allen aan.

Ik verbind mijn naam dan ook graag aan een platform, dat onafhankelijk werkt van politieke partijen, maar pragmatisch en toekomstgericht de verantwoordelijkheden en daarbij behorende lasten wil delen met alle belanghebbenden.

En zijn wij dat niet allemaal?

Nr 50: Gerrie Groot (Heerhugowaard)

Nr 50: Gerrie Groot (Heerhugowaard)

Heerhugowaard – Werkzaam in de zuurkoolindustrie en oud-hoofdingeland van het hoogheemraadschap. Maatschappelijk zeer actief in De Noord.