juni 14, 2024

Stop met de discussie over het voortbestaan van de waterschappen

Helder verhaal in het Binnenlands Bestuur.

‘EINDE AAN DISCUSSIE BESTAANSRECHT WATERSCHAPPEN

De nieuwe voorzitter van de Unie van Waterschappen (UvW), Hans Oosters, wil een eind aan de terugkerende discussie over het bestaansrecht van de waterschappen. Waterschappen moeten juist meer ruimte krijgen om hun taken uit te voeren. Dat zegt Oosters in een interview met Binnenlands Bestuur, dat deze week in het magazine verschijnt.

Koploper onder overheden

De waterschappen hebben met hun bijdragen aan het Deltaprogramma, de circulaire economie en hetwaterproof maken van landelijk en stedelijk gebied laten zien dat hun expertise van belang is, stelt Oosters. Van alle overheidslagen zijn de waterschappen koploper op het gebied van energiebesparing en zelf opwekken van duurzame energie. Ver buiten de landsgrenzen verspreiden zij wateroplossingen uit de Hollandse delta. En op efficiencygebied is er ook een stap gezet. Na diverse fusies zijn er sinds 1 januari nog 22 waterschappen over.

 

Meer ruimte voor taken

Kortom, over het bestaansrecht van de waterschappen wil Oosters niet meer in discussie. Die discussie is verleden tijd, zegt hij. Sterker, de waterschappen willen meer ruimte om hun taken te volbrengen. Oosters: ‘In het voorjaar van 2017 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Samen met gemeenten en provincies willen we bij de kabinetsformatie inbrengen dat wij als decentrale overheden ruimte moeten krijgen om ons werk goed aan te pakken. Dat verdraagt zich niet met langdradige structuurdiscussies.’

 

Fiscale en juridische belemmeringen

‘Wij willen over de grenzen van overheidslagen heen kijken en samenwerken met burgers, belangengroepen en bedrijven. Dat vragen we ook van de rijksoverheid en daar willen we met een volgend kabinet harde afspraken over maken.’ Concreet gaat het voor de waterschappen dan om fiscale en juridische belemmeringen waar zij op dit moment tegenaan lopen. De btw-heffing van 21 procent waarmee elke samenwerking tussen overheden wordt belast, bijvoorbeeld. Plannen voor gemeenten en waterschappen om samen wateroverlast aan te pakken of energie op te wekken, lopen daardoor spaak

Barrières geslecht

Oosters: ‘In de hoofden van bestuurders zijn de barrières geslecht; men wil graag samenwerken. En iedereen vindt het mallotig dat een goed project strandt op fiscale regels. Waarom ijlt het aanpassen van die regels dan na? Het kabinet kan er gewoon mee beginnen’

Bron Binnenlands Bestuur