juni 14, 2024

Onze historie

100715 Peilschaal met cijfers 150 dpiGroen,Water&Land (GW&L) is als waterplatform actief in het hele gebied van Hollands Noorderkwartier, maar heeft een geschiedenis van meer dan een eeuw in de Zaanstreek en Waterland. Tot 2008 kenden de waterschappen in Nederland een personenstelsel. De leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het waterschap zaten daar op persoonlijke titel in het bestuur van het waterschap. Maar een bestuurder zonder achterban werkt niet goed en daarom bestonden er in veel waterschappen speciale waterschapsverenigingen. Zij schoven kandidaten naar voren, steunden hen en volgden hen op kritische wijze. In de jaren ’70 waren er in de Zaanstreek en Waterland meer dan twintig waterschapsverenigingen. In 2014 bestonden in onze regio nog steeds waterschapsverenigingen, in andere regio’s waren deze veelal al ter ziele gegaan. Evenals bij de waterschappen, heeft bij de verenigingen een schaalvergroting plaatsgevonden. Sinds 2008 werken de waterschapsverenigingen dan ook samen binnen Groen,Water&Land. GW&L heeft dan ook zijn bestaansrecht te danken aan zelfstandige waterschapsverenigingen in het gebied van Hollands Noorderkwartier zoals Waterschapsvereniging Wijdewormer en Purmer Belang (opgericht in 1918), beiden zijn in het begin  als vereniging aangesloten bij GW&L   en na verloop van tijd geheel opgegaan in GW&L. Na het succes van de verkiezingen zijn wij verder gegaan met de  uitbouw van Groen,Water&Land tot hét waterplatform in Hollands Noorderkwartier.

DSCF4030