Natuurwaarden

100715 Peilschaal met cijfers 150 dpiOnze voorouders hebben samen met de toenmalige waterschappen ons land veroverd op het water en de natuur. Waterschapszaken en natuurbeheer gaan dan ook al eeuwenlang hand-in-hand. In veel gevallen kan het waterschap dan ook kiezen voor natuurvriendelijke oplossingen, bijvoorbeeld in samenwerking met de lokale agrariërs, natuurterreinbeheerders, organisaties voor agrarisch natuurbeheer, recreatieschappen en gemeenten. Zo verdienen de waterrijke veenweidegebieden, de waardevolle droogmakerijen en rijke duinterreinen alle aandacht. Maar de veiligheid en een goede waterbeheersing binnen het gebied blijven altijd voorop staan.

IMG_3749   IMG_3734

Deel dit

Reacties gesloten.