juni 14, 2024

Klazien in het nieuws

’Waterschap geen oude mannenclub’
5 maart 2015

Lobby voor meer vrouwen in bestuur

Zaandam – Het waterschap moet geen oude mannenclub blijven. Daarom moeten na de verkiezingen van 18 maart niet alleen jongeren, maar zeker ook vrouwen in de besturen komen.

Met de landelijke actie ’Water zoekt Vrouwen’ hebben Klazien Hartog en Thea de Roos de afgelopen maanden partijen opgeroepen meer vrouwelijke kandidaten op hun kieslijsten te zetten. En nu, twee weken voor de verkiezingen, roepen ze kiezers op om vooral op vrouwen te stemmen. Hartog staat zelf op de tweede plaats van haar partij Groen, Water & Land en zit nu zes jaar in het algemeen bestuur van het waterschap Hollands Noorderkwartier. De Zaanse is een van de vier vrouwen op een totaal van dertig bestuursleden.

De Roos heeft het in het verleden zelfs geschopt tot dijkgraaf van het Lange Rond. De dijkgraaf is vergelijkbaar met een burgemeester. Momenteel is zij dagelijks bestuurder bij Rijnland. Toch is de Haarlemse de uitzondering op de regel. De waterschappen zijn van oudsher gedomineerd door mannen en opvallend vaak zijn dat ook oude mannen, soms oud-wethouders. Het beeld van een technisch bedrijf speelt daarbij mee. Het gaat immers vaak om pompen, gemalen, zuiveringsinstallaties, dijken en waterhoogtes. ,,Maar in een bestuur gaat het vooral om het besturen zelf. Kennis van zaken is nodig, maar we kijken vooral naar de hoofdlijnen’’, benadrukt Hartog.

Waterbewustzijn Hartog denkt dat het probleem eerder de onbekendheid met een waterschap is. ,,Nederlanders vinden het normaal dat ze droge voeten hebben, beschermd zijn en dat het water wordt gezuiverd. In Engeland en Frankrijk is het waterbewustzijn veel hoger. In Engeland zag je vorig jaar met de overstromingen wat er kan gebeuren wanneer er geen waterschappen zijn. Waterschappen zijn een unieke bestuurslaag en dat moeten we vooral zo houden en niet onderbrengen bij de provincie. Het gevaar is dan dat een afweging wordt gemaakt tussen meer zorg of het verhogen van een dijk. Momenteel is het helder: wij innen gewoon belasting en hebben een heldere taak.’’

Momenteel zijn bij de 23 waterschappen in Nederland van de 595 bestuursleden er 126 vrouw. Dat is 21 procent. Het mannenbolwerk brokkelt dus al af. ,,We hopen na 18 maart op meer dan 33 procent te komen. Dat is niet alleen goed vanwege de afspiegeling van de bevolking, maar ook omdat vrouwen anders naar problemen kijken. Minder technisch en meer naar de praktische zaken, zoals verkeer dat over een dijk moet kunnen of fietsers die veilig naar school willen. Vrouwen werken ook meer samen, zodat de bestuurscultuur dan kan veranderen.’’

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft met 69 vrouwelijke kandidaten de meeste vrouwen op de kieslijsten staan, verdeeld over verschillende partijen. Amstel, Gooi en Vecht heeft er 54, Vallei en Veluwe 39 en Rijnland slechts 30.

Klazien Hartog: ,,Vrouwen werken meer samen’’. foto Elly Molenaar

(c) Noordhollands Dagblad 2015 alle rechten voorbehouden’Waterschap