juni 14, 2024

Kandidatenlijst overzicht 2019

     Kandidatenlijst  Groen, Water & Land

 

  Naam Plaats Korte biografie

 

 

1

 

Rob Veenman

 

Wijdewormer

 

Momenteel hoogheemraad (dagelijks bestuurder) en loco-dijkgraaf van het hoogheemraadschap en als portefeuillehouder verantwoordelijk voor het visbeleid, waterrecreatie, zwemwaterkwaliteit, stedelijk water en meer. Strijdt al heel lang voor rechtvaardige waterschapsbelastingen.

 

 

2

 

Klazien Hartog

 

Zaandam

 

Fractievoorzitter van GW&L en landelijk actief als ambassadeur diversiteitsbeleid A&O Fonds Waterschappen en met ‘Water zoekt Vrouw’.

 

 

3

 

Arie Lap

 

Texel Den

Hoorn

 

Bloembollenteler en al jarenlang met grote betrokkenheid en kennis van zaken actief binnen de waterschappen, binnen het waterschap Texel, Hollands Kroon en nu Noorderkwartier.

 

 

4

 

Philippine

Brouwer-Stam

 

Uitgeest

 

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en gespecialiseerd in de Wet Natuurbescherming. Als dochter van een vissersman en opgegroeid in Egmond aan Zee vormt water de rode draad in haar leven.

 

 

5

 

Leo Dickhoff

 

Heerhugowaard

 

Is voor de lokale partij HOP acht jaar wethouder van Heerhugowaard geweest en als zodanig ook betrokken bij het landelijk waterbeheer (RBO Rijn-West). Daarnaast o.a. voorzitter geweest van het Recreatieschap Geestmerambacht.

 

 

6

 

Evelien van Roijen

 

Julianadorp

 

In 2008 vanuit de Nederlandse Vrouwen Raad betrokken bij de start van ‘Water zoekt Vrouw’, samen met de oud-minister van Verkeer & Waterstaat Karla Peijs. Internationaal betrokken bij het project Women, Water and Leadership en vele projecten om vrouwen in ontwikkelingslanden te ondersteunen.

 

 

7

 

Theo Breedijk

 

Heemskerk

 

Sinds 1970 actief binnen de Hengelsportvereniging Het Snoekje in Heemskerk en binnen de Sportvisfederatie MidWest Nederland. En als zodanig nauw betrokken bij de onderhoud van het stedelijk water.

 

 

8

 

Erna Sluis

 

West-Graftdijk

 

Jurist, gespecialiseerd in verantwoord bestuur en fanatiek watersporter, o.a. zwemmend en zeilend en maatschappelijk breed actief.

 

 

9

 

Sjaak

Hoogendoorn

 

Ilpendam

 

Voorzitter van de Agrarische Natuurvereniging Water, Land & Dijken en biologisch melkveehouder. Klimaatverandering en bodemdaling hebben een steeds groter effect op de agrarische bedrijfsvoering en vragen dan ook alle aandacht van het hoogheemraadschap.

 

 

10

 

Hannelore Speelman

 

Schoorl

 

Directeur Zorgboerderij Noorderhoeve en als zodanig verantwoordelijk voor het beheer van de waterberging ‘Over ’t Hek’. Door optimale samenwerking tussen waterbeheer, landbouw, natuur en recreatie is deze waterberging een groot succes geworden en ben ik iedere dag weer trots op de maatschappelijke betekenis ervan!

 

 

11

 

Vok Kay

 

Twisk

 

Als oud-wethouder en veehouder altijd pleitbezorger geweest van goed waterbeheer, vaar- en schaatsroutes, visbeheer en meer, o.a. als voorzitter Dorpsraad Twisk en ILG commissie West-Friesland.

 

 

12

 

Mara Telkamp

 

Hoorn

 

Mara (17) is, samen met Stan (18), de jeugdwaterschapper van Groen, Water & Land. Vindt het supergaaf om zo ook vorm te geven aan de toekomst waarover nu de beslissingen worden genomen.

 

 

13

 

Stan Brouwer

 

Hoorn

 

Stan is, samen met Mara, via school in contact gekomen met het waterschap en vindt het heel interessant om mee te denken en te praten over de problemen waarmee het waterschap te maken heeft.

 

 

14

 

Florence Eijck

 

Castricum

 

Wil zich met een brede ervaring in het openbaar bestuur, o.a. als gemeentesecretaris van Uitgeest en Uithoorn, inzetten voor een adequate aanpak van de klimaatverandering.

 

 

15

 

Peter Knook

 

Purmerend

 

Als zoon van een akkerbouwer opgegroeid met aandacht voor het waterbeheer, maatschappelijk heel actief binnen historische vereniging, hospice en operettevereniging.

 

 

16

 

Netty Zander

 

Schagen

 

Kreeg in 2017 een koninklijke onderscheiding voor haar maatschappelijke inspanningen, o.a. voor het Westfries Genootschap en het educatieve werk over de Westfriese Omringdijk, waterbeheer en meer.

 

 

17

 

Pim de Herder

 

Hollands Kroon

 

Architect, raadslid in de gemeente Hollands Kroon en zeer deskundig en betrokken bij de dijkverzwaring Den Oever en de Afsluitdijk.

 

 

18

 

Emmy Lamers

 

Heemskerk

 

Actief als fractievoorzitter Heemskerk Lokaal en enthousiast om meer vrouwen in het waterschapsbestuur te krijgen.

 

 

19

 

Daniel Groot

 

Den Helder

 

Ondernemer in de offshore en maatschappelijk zeer actief in Den Helder. Oprichter van ‘Vrienden van Den Helder’.

 

 

20

 

Anneke Out

 

Edam

 

Als melkveehouder nauw betrokken bij het waterbeheer, deel uitgemaakt van de adviesgroep Markermeerdijken, lokaal actief in de waterschapsvereniging Purmer Belang, lid Raad van Bestuur CONO Kaasmakers en 15 jaar actief geweest in LTO Groot Waterland.

 

 

21

 

Ayham Bayzid

 

Wormer

 

Heeft als logistiek medewerker van Artsen zonder Grenzen de gevolgen van overstromingen en het gebrek aan water wereldwijd ervaren. Als voorzitter van het Natuurcollectief Noord-Holland en met zijn zorgboerderij Saens Groen nu nauw betrokken bij het particulier natuurbeheer.

 

 

22

 

Emmy Kroese

 

Stede Broec

 

Juridisch medewerker, privacy officer en secretaris van een bezwaarschriftencommissie.

 

 

23

 

Bart Slooten

 

Koedijk

 

Molenaar van de Grebmolen en oud-waterschapsbestuurder. Daarnaast betrokken bij de stichting Johannes Bos (de stellingmeelmolen De Gouden Engel) en de Westfrriese Molen en de Molenstichting Zeevang.

 

 

24

 

Renie van Aartrijk

 

Avenhorn

 

Opgegroeid op en langs het water met de boten van de waterpadvinderij. Nu actief binnen Vrouwen van Nu.

 

 

25

 

Rino Zonneveld

 

Castricum

 

Als vrijwilliger in de de archeologie heel actief in de Stichting Oud-Castricum, de Stichting Oer-IJ, de Archeologische Werkgemeenschap Nederland en meer.

 

 

26

 

Ellen Kerk

 

Heerhugowaard

 

Als hovenier nauw betrokken bij de realisatie van een klimaatbestendige en groene omgeving.

 

 

27

 

Jan Steenis

 

Schagen

 

Weg- en waterbouwkundige, stond mede aan de basis van het Masterplan ‘Water voor Texel’.

 

 

28

 

Eva Stache

 

Oostzaan

 

Architect en op dit moment bezig met een promotieonderzoek naar klimaatbestendig bouwen aan de TU Delft.

 

 

29

 

Jan Klaver

 

Medemblik

 

Akkerbouwer, oud-hoofdingeland en schouwmeester Waterschap West-Friesland en docent landbouwonderwijs.

 

 

30

 

Karon Lastdrager

 

Landsmeer

 

Art director en geboren en getogen in het veenweidegebied.

 

 

31

 

Ton Smit

 

Assendelft

 

Maatschappelijk zeer actief, o.a. met biodiversiteit, stedelijk groen, bloemrijke akkerranden en kinder- en schooltuinen en daarom ook vrijwilliger van het jaar in Zaanstad.

 

 

32

 

Donja Wagenaar

 

Hollands Kroon

 

Oud-medewerker van het hoogheemraadschap en actief zwemmer in open water en organisator van zwemwedstrijden zoals Swimm to fight Cancer.

 

 

33

 

Eric Zwijnenberg

 

Alkmaar

 

Molenaar van de Wimmenumermolen en oud-docent Hogeschool InHolland. Zeer actief in de molenwereld en daarom door Hare Majesteit Prinses Beatrix onderscheiden met de ‘Zilveren Anjer’.

 

 

34

 

Ineke Stolk-Beertsen

 

Enkhuizen

 

Actief in de buurt, de gemeente en omdat vrouwen ook een belangrijke rol kunnen spelen binnen het waterschap, ook binnen het hoogheemraadschap.

 

 

35

 

Peter Heeremans

 

Akersloot

 

Als molenaar van de poldermolen De Dog nauw betrokken bij het waterbeheer, waarover hij ook graag vertelt aan alle passanten.

 

 

36

 

Els Kops

 

Edam

 

Oud-docent Land- en tuinbouwonderwijs.

 

 

37

 

Nico Brinkman

 

Andijk

 

Wil als beheerder van het Poldermuseum in Andijk de mensen meer water- en klimaatbewust maken en is daarom druk bezig om het museum verder te ontwikkelen tot een Centrum voor Water.

 

 

38

 

Nicole Taffijn

 

Heerhugowaard

 

Bedrijfsadministrateur en organiseert wandelingen door de vrije natuur.

 

 

39

 

Jan Roelofsen

 

Huisduinen

 

Een ervaren bestuurder op provinciaal, regionaal en plaatselijk , o.a. als voorzitter Stichting Strandexploitatie Noordkop, oud-directeur Regio VVV Kop van Noord-Holland bestuurslid Huisduiner Belang.

 

 

40

 

Maja Jonker

 

Zeevang

 

ICT-deskundige en actief in het lokaal bestuur.

 

 

41

 

Johan Klaver

 

Wormer

 

Melkveehouder en penningmeester Waterschapsvereniging

 

 

42

 

Marga Tollenaar

 

Winkel

 

Heeft als kanoster vele sloten en plassen bevaren en weet als oedeemtherapeute alles van de vochthuishouding in het menselijk lichaam.

 

 

43

 

Kees Olie

 

Oostzaan

 

Milieuchemicus en oud-waterschapsbestuurder

 

 

44

 

Gerda Laan

 

Wijdewormer

 

Actief in de Contactcommissie Wijde Wormer.

 

 

45

 

Peke Kuiken

 

Edam

 

Oud-docent Land- en Tuinbouwonderwijs en betrokken bij de Stadskrant.

 

 

46

 

Rita Melk

 

Koog a/d Zaan

 

Voorzitter Kontakt Milieubeheer Zaanstreek en actief binnen de natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en het Zaans Natuur- en Milieucentrum.

 

 

47

 

Gerrie Groot

 

Heerhugowaard

 

Werkzaam in de zuurkoolindustrie en oud-hoofdingeland van het hoogheemraadschap. Maatschappelijk zeer actief in De Noord.

 

 

48

 

Milja van Rijswijk

 

Hoorn

 

Maatschappelijk actief, betrokken bij de klimaatveranderingen en haalde daarom zelf, samen met de wethouder van Hoorn, de eerste tegel uit haar tuin.