mei 27, 2024

Kamer is voor opheffen…

De waterschappen moeten opgeheven worden als zelfstandige instellingen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil hun taken bij de provincies onderbrengen.

Bron: NRC Handelsblad

NRC Handelsblad (14-11-2011)

Waterbeheer kan naar provincies
Den Haag.
Oppositiepartij D66 roept minister Donner (Binnenlandse Zaken, CDA) vandaag in een motie op om met concrete plannen te komen om de 26 zelfstandige waterschappen op te heffen. “Dat scheelt één bestuurslaag, 26 dijkgraven en een hoop geld”, zegt D66-Kamerlid Gerard Schouw. Naast D66 zijn ook de PvdA, SP en PVV hiervoor te vinden.
In het regeerakkoord hebben CDA en VVD afgesproken de gemeenten voortaan de waterschapsbesturen te laten kiezen, en dus geen directe verkiezingen meer te houden. Dat was een compromis, omdat het CDA vóór afschaffing van de waterschappen was, en de VVD tegen.
Voor dat compromisplan blijkt nu geen meerderheid in de Tweede Kamer. Onder andere gedoogpartner PVV is tegen. PVV-Kamerlid Hero Brinkman: “Wij zijn een grote voorstander van directe democratie, dus zeker niet van zulke indirecte verkiezingen. Bovendien moeten we gewoon van die hele bestuurslaag af. Geef die taken aan de provincies, dan krijgen die gelijk meer body.”
Volgens het Interprovinciaal Overleg, de belangenbehartiger van de provincies, zou opheffing van de waterschappen 300 tot 400 miljoen euro besparen. Alleen al aan bestuurskosten voor salarissen, wachtgelden, vergaderingen en verkiezingen zou het 128 tot 179 miljoen euro per jaar schelen als de waterschappen bij de provincies komen.
Critici zeggen dat die bedragen te hoog zijn ingeschat. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) becijferde dat maximaal een besparing van 80 miljoen euro haalbaar zou zijn. Dat onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Unie van Waterschappen.
De SGP, waarvan het kabinet voor een meerderheid in de Eerste kamer afhankelijk is, heeft laten weten tegen opheffing van de waterschappen te zijn. “Vanuit het buitenland komt men vol bewondering naar ons waterbeheer kijken”, zei Kees van der Staaij (SGP) vanmorgen in de Tweede Kamer. De 26 waterschappen beheren de dijken en duingebieden in Nederland, maar gaan ook over de waterkwaliteit en waterzuivering.