juni 14, 2024

Een groen schoolplein is leuk en nuttig!

OBS Tuselant in Den Helder heeft de wedstrijd voor het vergroenen van hun schoolplein gewonnen. Ik mocht een cheque uitreiken aan hen op de eerste dag dat de school weer openging na de vakantie. De kinderen waren – zeker na de sluiting door vakantie en Corona – enorm uitgelaten en hadden er zin in om weer naar school te gaan.

Het is altijd erg leuk om te doen, al was de anderhalve meter afstand wel een uitdaging!

OBS Tuselant groen schoolplein