Dijkverzwaring

100715 Peilschaal met cijfers 150 dpiDijken zorgen voor veiligheid. Papieren plannen niet. Het wordt dan ook tijd voor praktisch werk, samen met u als inwoner en samen met gemeenten, bedrijven en andere organisaties. Er zijn geen socialistische of liberale, christelijke of humanistische dijken. Er zijn alleen stevige dijken of zwakke dijken. Groen,Water&Land is niet partijpolitiek gebonden en streeft naar praktische en realistische oplossingen, bijvoorbeeld met brede vooroevers of een damwand. Want de zeespiegelstijging en de bodemdaling in deze regio vragen de komende tijd alle aandacht.

110512 waterfotos 051   2012-10-11 13.39.33

Deel dit

Reacties gesloten.